1407. 6. juli. Tommarp


Broder Jens, abbed, og hele konventet i Tommarp kloster opdager hr. Erik, ordensskriftefader i Vadstena kloster, og hans klosterbrødre i klostrets broderskab.

Tekst efter A

Tekst

Uenerabilibus et religiosis uiris domino Eriko confessori generali monasterii sanctarum Marie uirginis et Birgitte in Wazsteno ac ceteris fratribus suis conuentualibus frater Iohannes abbas et totus conuentus monasterii beatorum apostolorum Petri et Pauli in Tummathorp premonstratensis ordinis Lundensis dyocesis salutem et augmentum continuum celestium graciarum ♦ Exigente uestre deuocionis affectu. quo nos et monasterium nostrum diligitis uos tamquam caritatiuos benefactores nostros et amicos in nostram confraternitatem fauorabiliter colligimus per presentes/ statuentes uos participes omnium bonorum uidelicet missarum horarum uigiliarum oracionum ieiuniorum elemosinarum predicacionum indulgenciarum. ceterorumque piorum operum que in monasterio nostro predicto fieri donauerit ineffabilis clemencia saluatoris ♦ Uolumus insuper ac eciam ordinamus ut cum obitus. alicuius uestrum apud nos fuerit nunciatus idem fiet pro eo. officium quod pro fratribus nostris et specialiter. amicis et benefactoribus facere consueuimus ♦ In cuius concessionis testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda. ♦ Datum Tummathorp anno domini m°. cd°. vii°. in octaua beatorum apostolorum Petri et Pauli\

Oversættelse

Broder Jens, abbed, og hele det menige konvent i de hellige apostle sankt Petrus' og sankt Paulus' kloster i Tommarp af Præmonstratenserordenen i Lund stift til de ærværdige og regelbundne mænd hr. Erik, generalkonfessor i Vor Frue og Birgitteklosteret i Vadstena, og hans øvrige medklosterbrødre hilsen og stadig vækst i de himmelske nåder. På grund af den dybe fromhed, hvormed i elsker os og vort kloster, optager vi Eder med dette brev nådigt i vort broderskab som vore kærlige velgørere og venner og gør Eder delagtige i alle goder, nemlig messer, tidebønner, vigilier, bønner, faster, almisser, prædikener, syndsforladelser og de øvrige fromme gerninger, som frelserens uudsigelige mildhed lader ske i vort fornævnte kloster. Ydermere er det vor vilie og bestemmelse, at når en af Eders bortgang meldes os, da skal der for ham blive holdt den samme gudstjeneste, som vi plejer at holde for vore brødre og vore særlige venner og velgørere. Til vidnesbyrd om denne tilståelse har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Tommarp i det Herrens år 1407 på ottendedagen for de hellige apostles Peters og Paulus' dag.