1407. 26. august. Skanør byting


Tingsvidne af Skanør byting om, at Kønike Wegel har solgt sin bod med tilliggender i Travenstrate til Konrad Pløne, som videresælger den til Jens Hardensted, også kaldet Skriver, borgmester i Skanør.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Sweno Iensson aduocatus in uilla Skanør Iohannes Ingeuersson proconsul Petrus Karlsson Axæl Iensson Matheus Haralsson Kanutus Gunnæsson et Petrus Krwss uillani ibidem salutem in domino ♦ Notum facimus uniuersis nos in placito nostro ciuili Skanør presentes fuisse uidisse et audiuisse quod quidam Kenikinus Wezel in eodem placito nostro propter hoc specialiter constitutus quandam bodam suam cum fundis edificiis et pertinenciis suis uniuersis in qua pistores in uico Trawenstræde in Skanør immorari solent ad borealem partem bode Borquardi Blome situatam cuidam Conrado Pløne in dicto nostro placito tunc presenti iusto uendicionis titulo alienauit scotauit et ad manus suas libere resignauit iure perpetuo possidendam qui quidem Conradus Pløne eodem die in dicto placito nostro sic ut premittitur personaliter constitutus predictam bodam una cum pertinenciis suis uniuersis cuidam conuillano nostro Iohanni Hardenstæde nunc proconsuli nostro qui tamen generaliter Iohannes Scriueræ nuncupatur eciam iusto titulo legaliter alienauit et ad manus suas libere cum omni iure quo dictam bodam optinuit et possedit resignauit iure perpetuo possidendam ♦ Que omnia et singula supradcita in dicto nostro placito Skanør sic rite et licite fieri uidimus et audiuimus eaque ibidem sic legaliter facta fuisse sub bona fide nostra testimonium perhibemus ueritati necnon in omnium et singulorum supradictorum euidenciorem cautelam sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini m°cd° septimo feria sexta proxima post festum sancti Bartolomei apostoli.

Oversættelse

Svend Jensen, foged i byen Skanør, Jens Ingvarsen, borgmester, Peder Karlsen, Aksel Jensen, Mats Haraldsen, Knud Gundesen og Peder Kruse, bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle, at vi har været til stede, set og hørt på vort byting i Skanør, at en Kønike Wegel, der særligt i denne anledning gav møde på samme vort ting, med retmæssigt salgs adkomst har afhændet, skødet og frit opladet i hans hænder sin bod med grundstykker, bygninger og alle dens tilliggender, på hvilken bagerne i gaden Travenstrate i Skanør plejer at opholde sig, nord for Borkvard Blomes bod, til en Konrad Pløne, der da var til stede på vort nævnte ting, at besidde med rette evindeligt, og denne Konrad Pløne, der samme dag som fornævnt personligt var til stede på vort nævnte ting har ligeledes med retmæssig adkomst lovformeligt afhændet, skødet og frit opladet fornævnte bod sammen med alle dens tilliggender i hænderne på en af vore medbymænd Jens Hardensted, nu vor borgmester, som dog almindeligvis kaldes Jens Skriver, med al den ret, hvormed han opnåede og besad nævnte bod, at besidde med rette til evig tid. Vi har set og hørt alt dette ovennævnte ske således retmæssigt og uhindret på vor nævnte ting i Skanør, og vi aflægger på vor tro og love sandhedsvidnesbyrd om, at det således er gået for sig sammesteds på lovlig vis, og desuden er vore segl hængt under dette brev til klar sikkerhed for alt det ovennævnte. Givet i det Herrens år 1407 fredag næst efter apostlen sankt Bartolemæus' dag.