1407. 8. september.


Jens Brynnekesen, kantor ved kirken i Roskilde, erklærer at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters øde gods i Kamstrup for livstid.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Iohannes Brynichini cantor ecclesie Roskildensis salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi me a religiosis monialibus. uidelicet. de priorissa. totoque conuentu claustri sancti Agnetis Roskildis omnia bona sua desolata in Kamstorp sita. uidelicet. dimidium mansum terre et unam quartam terre/ cum omnibus et singulis eorum bonorum pertinenciis de uoluntate honorabilis uiri. domini Petri Iensson pronunc preuisoris earundem ad dies meos conductiue recepisse cum condicionibus infrascriptis/ ♦ Primo uidelicet. quod ipsa bona reedificari faciam et familiam instituam/ ipsaque bona ad sex annos continuos immediate sequentes gratis et libere absque ulla pensione pro edificiis et melioracionibus in ipsis bonis ponendis habeam et elapsis dictis sex annis ipsis monialibus tria pund annone pro pensione de dictis bonis infra festum purificacionis soluam annuatim/ me uero de medio sublato dicta bona cum melioracionibus et edificiis prout tunc inueniantur ad dictum claustrum libere reuertantur ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honoralibium uirorum. uidelicet. dominorum Trvgilli et Nicolai Boecii concanonicorum meorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°.cd° septimo die natiuitatis. beate uirginis.

Oversættelse

Jens Brynnekesen, kantor ved kirken i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at jeg af de fromme nonner, nemlig abbedissen og hele det menige konvent i sankt Agnete kloster i Roskilde, for livstid har forpagtet alt deres øde gods i Kamstrup, nemlig et halvt bol jord og et kvart bol jord (3/4 bol) samt dette gods' tilliggender, alle og hvert enkelt, med samtykke af den hæderligere mand, hr. Peder Jensen deres nuværende provisor, på nedenfornævnte vilkår. For det første skal jeg genopbygge godset og indsætte undergivne, og for de seks følgende år skal jeg have godset gratis og frit for enhver afgift til gengæld for bygningerne og forbedringerne på godset, som skal udføres, men når de nævnte seks år er forløbet, da skal jeg årlig inden kyndelmisse betale nonnerne tre pund korn i afgift af nævnte gods, og når jeg dør, skal nævnte gods med forbedringer og bygninger, således som de da forefindes, frit vende tilbage til nævnte kloster. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd nemlig herrerne Troels og Niels Bosen, mine medkanniker, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 på jomfru Marias fødselsdag.