1407. 10. december. Siena


Pave Gregor 12. pålægger biskoppen af Lübeck, provsten ved kirken sammesteds og dekanen ved Vor Frue kirke i Hamburg at overdrage Marquard Ottesen Vordendore, sognepræst i Oldenburg, det kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, som var ledige efter Jens Stoltes død.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] uenerabili fratri ..[2] episcopo Lubicensi et dilectis filiis preposito Lubicensis ac decano beate Marie Hamburgensis Bremensis diocesis ecclesiarum salutem (et apostolicam benedictionem)[3] ♦ Laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Marquardus Vordendore alias Ottonis rector parrochialis ecclesie in Oldenborgh Lubicensis diocesis fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dicti Marquardi peticio continebat quod olim canonicatu et prebenda ecclesie Sleswicensis quos quondam Iohannes Stolte ipsius ecclesie canonicus dum uiueret obtinebat per ipsius Iohann<i>s[4] obitum qui extra Romanam curiam diem clausit extremum uacantibus prefatus Marquardus pretextu quarundam litterarum felicis recordacionis Innocentii pape VII predecessoris nostri per quas beneficium ecclesiasticum cum cura uel sine cura ad collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem uenerabilis fratris nostri episcopi Sleswicensis necnon dilectorum filiorum prepositi. archidiaconi cantoris et capituli singulorumque canonicorum et personarum ecclesie Slewicensis predicte communiter uel diuisim pertinens eciam si canonicatus et prebenda ipsius ecclesie foret expectabat predictos canonicatum et prebendam sic uacantes et ad collacionem huiusmodi capituli pertinentes post et contra constitucionem nostram per quam omnes reseruaciones ab eodem predecessore factas super beneficiis ecclesiasticis uacaturis cum cura uel sine cura quocumque nomine censerentur/ omnesque processus habitos per easdem/ et quecunque inde secuta sub certis modis et forma auctoritate apostolica duximus reuocandas cuiusquidem constitucionis idem Marquardus ut asserit tunc erat ignarus alias infra tamen tempus legittimum acceptauit et de illis sibi prouideri fecit licet de facto ♦ Cum itaque acceptacio et prouisio predicte uiribus non subsistant constitucione obsistente supradicta/ et sicut accepimus predicti canonicatus et prebenda adhuc ut prefertur uacare noscantur nos uolentes eidem Marquardo in presbiteratus ordine constituto premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios canonicatum et prebendam predictos quorum fructus redditus et prouentus quatuor marcharum argenti secundum communem extimacionem ualorem annuum ut ipse Marquardus asserit non excedunt si ut premittitur uacant eciam si tanto tempore uacauerint quod eorum collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad sedem apostolicam legittime deuoluta/ uel ipsi canonicatus et prebende disposicioni apostolice specialiter reseruati existant/ et super eis inter aliquos lis pendeat indecisa/ dummodo tempore date presencium non sit in eis alicui specialiter ius quisitum/ cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Marquardo auctoritate nostra conferre et assignare curetis inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet illicito detentore/ ac facientes eundem Marquardum uel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi prebendam in ipsa ecclesia Sleswicensi in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi/ contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[5] / non obstantibus tam pie memorie Bonifacii pape VIII eciam predecessoris nostri quam aliis quibuscumque constitucionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Sleswicensis contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate in eadem ecclesia Sleswicensi in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant/ seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis dicte ecclesie Sleswicensis speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint eciam si per eas ad inhibicionem reseruacionem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus eundem Marquardum in assecucione dictorum canonicatus et prebende uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si episcopo Sleswicensi pro tempore existenti et predictis capitulo uel quibusuis aliis communiter uel diuisim a dicta sit sede indultum quod ad recepcionem uel prouisionem alicuius minime teneantur/ et ad id compelli aut quod interdici suspendi uel excommunicari non possint/ quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie Sleswicensis uel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem coniunctim uel separatim spectantibus nulli ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem/ et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali uel speciali cuiuscunque tenorem existat per quam presentibus[6] non expressam uel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri ualeat quomodolibet uel differri/ et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis aut si dictus Marquardus presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Sleswicensis solitum iuramentum dummodo in absencia sua per procuratorem ydoneum/ et cum ad ecclesiam ipsam accesserit corporaliter illud prestet/ seu quod idem Marquardus ut asserit parrochialem ecclesiam predictam et unam in Rendesborch et aliam in Campen Bremensis et Sleswicensis diocesium parrochialibus ecclesiis perpetuas uicarias sine cura quarum omnium fructus redditus et prouentus uigintisex marcharum argenti puri secundum extimacionem predictam ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere ♦ Nos enim exnunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari ♦ Datum Senis quarto idus decembris anno primo\

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. ..] = Iohanni . 3. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 4. Iohann<i>s] Iohannes Aa. 5. nostra (appellacione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa. 6. presentibus] presentibus presentibus ved sideskifte Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Johannes, biskop af Lübeck, og til sine elskede sønner, provsten ved kirken i Lübeck og dekan ved Vor Frue kirke i Hamburg, Bremen stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Den retskaffenheds prisværdige dyder og fortjenester, for hvilke vor elskede søn Marquard Vordendore, også kaldet Ottesen, sognepræst ved kirken i Oldenburg, Lübeck stift, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på nævnte Marquards vegne, indeholdt, at da fordum det kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, som afdøde Jens Stolte, kannik ved denne kirke, besad mens han levede, blev ledige ved denne Jens' død, han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie, godtog fornævnte Marquard under påberåbelse af et brev af vor forgænger pave Innocens 7 - salig ihukommelse -, hvorved han ventede på et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil vor ærværdige broder biskoppen af Slesvig samt vore elskede sønner provsten, ærkedegnen, kantoren og kapitlet og kannikerne og præsterne enkeltvis ved fornævnte kirke i Slesvig i fællesskab eller hver for sig havde overdragelses-, provisions-, præsentations- eller al anden rådighedsret, selv om det var et kanonikat og en præbende ved denne kirke, fornævnte således ledige kanonikat og præbende, og hvortil dette kapitel havde overdragelsesretten, efter og i modstrid med vor forordning, hvorved vi med apostolisk myndighed på bestemte måder og under en bestemt ordlyd lod tilbagekalde alle reservationer, der var foretaget af samme forgænger angående kirkelige beneficier med eller uden sjælesorg, som ville blive ledige, med hvilket navn de end betegnedes, og alle skridt, der var foretaget gennem samme, og alt, hvad der fulgte derefter, hvilken forordning samme Marquard, som han forsikrer, da var uvidende om, iøvrigt inden det lovformelige tidspunkt og lod sig dem give ved provision, omend faktisk. Da derfor fornævnte godtagelse og provision ikke står ved magt, idet ovennævnte forordning lægger sig hindrende i vejen, og da, således som vi har hørt, fornævnte kanonikat og præbende stadig vides at være ledige som fornævnt, og da vi ønsker at vise samme Marquard, der er af præstegrad, særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester, pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller en af Eder personlig eller ved en eller flere andre på vor myndighed med fuld kanonisk ret og al deres ret og tilbehør skal sørge for at overdrage og anvise samme Marquard fornævnte kanonikat og præbende, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Marquard forsikrer, ikke overstiger fire mark sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse,1) hvis de er ledige som fornævnt, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser på lovformelig vis er hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller dette kanonikat og denne præbende særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og der om dem mellem nogle svæver er uafgjort strid, når blot der ikke på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående dem. I skal indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørge for at skaffe samme Marquard eller nævnte befuldmægtigede for ham anerkendelse til denne præbende i denne kirke i Slesvig som kannik og broder, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med nævnte fulde ret, og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset såvel ligeledes vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s som alle andre apostoliske bestemmelser samt alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Slesvig, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kanniker i samme kirke i Slesvig eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på, kanonikater og præbender ved nævnte kirke i Slesvig, eller almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at samme Marquard frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om den til enhver tid værende biskop af Slesvig og fornævnte kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal være forpligtet til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at kanonikater og præbender ved denne kirke i Slesvig eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset en hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvorved virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Marquard ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirke i Slesvigs bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset), at samme Marquard, som han forsikrer, vides at besidde fornævnte sognekirke og et evigt vikardømme i Rendsborg og et andet i Kampen, sognekirker Bremen og Slesvig stifter uden sjælesorg, og alle deres frugter, indtægter og indkomster overstiger ikke 26 mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge fornævnte indtægtsangivelse. Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet i Siena den 10. december i vort (pontifikats) første år.