1408. 25. januar.


Oldermændene for smedelavet i Lübeck bevidner, at Peter Vüst har udsonet sig med deres medbroder Heine v. Leze angående den sag, der havde fundet sted i Skåne.

Arkivalske oplysninger og udtog efter Hans. UB. l.l.

Tekst

Oldermændene for smedelavet i Lübeck bevidner, at Peter Vüst har udsonet sig med deres medbroder Heyne v. Leze angående den sag, der havde fundet sted uppe Schone.

Oversættelse

Oldermændene for smedelavet i Lübeck bevidner, at Peter Vüst har udsonet sig med deres medbroder Heyne v. Leze angående den sag, der havde fundet sted i Skåne.