1408. Omkr. 6. februar. Lübeck


Werner Hoop erkender, at Johan Alsteker i tre år skal oppebære hans sildetran i Malmø

Tekst efter A:

Tekst

Wernerus Hop coram libro recognouit quod Iohannes Alsteker debet subleuare suum heringsmer in Malmoge regni Dacie per tres annos proxime futuros propter illas pecunias in scriptura proxime expressas/ ♦ Si uero ipse Wernerus prescriptas pecunias super festis in scriptura predicta prefixis totaliter persoluerit tunc dictum suum heringsmer quitum erit.

Oversættelse

Werner Hoop erkendte over for bogen, at Johan Alsteker skal oppebære hans sildetran i Malmø i riget Danmark i de tre førstkommende år på grund af de penge, der er udtrykt i den nærmeste indførsel. Men hvis denne Werner fuldstændigt betaler fornævnte penge til de i fornævnte indførsel fastsatte festdage, da skal hans sildetran være fri.