1408. 20. februar. Ågård


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Palle Kirt, ridder, på rettertinget har skødet dronning Margrete en række gårde i Amtoft, Arup, Sønder Arup, Øsløs og Højstrup.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino/ ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdviii feria secunda proxima post diem beati Valentini Agardh in placito nostro iusticiario constitutus dominus Palno Kyrt/ miles coram nobilibus uiris et discretis. dominis. Andrea preposito in Wæsterwiich. Nicolao preposito in Thywdh/ Petro Høgh Petro Magni/ Iohanne Lycke militibus Hermanno de Fytzen/ Nicolao Schinkel/ Iohanne Krøpeliin Iohanne Nyelsson Nicolao Iensson Schadeland/ Magno Willehadi/ Petro [K]iith Laurencio Mattesson/ Petro Langh armigeris ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa/ latrici presencium illustrissime principi et domine. domine Margarete d[e]i gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque etcetera regine domine et matri nostre carissime bona infrascripta. uidelicet. primo Ammætoftægardh/ quam Gregorius sex pund annone/ item curiam ibidem quam Petrus. tria pund annone item curiam in Athorp/ quam Thomas. nouem pund annone. item [1] curiam ibidem quam Lagho. quinque pund annone/ item curiam ibidem quam Thrugillus tria pund annone/ item curiam ibidem Abeldægardh dictam quam Bæynt/ tria pund annone/ item in Syndræ Athorp curiam. quam Kort quinque pund annone/ item curiam ibidem quam Lagho. tria pund annone/ item curiam in Østløs. quam Petrus Nicolai. duo pund annone item curiam ibidem quam Laurencius Petri/ duo pund annone/ item ibidem duos fundos desolatos dictos toftæ/ item in Hogstorp duos desolatos landbofæstæ/ cum omnibus et singulis predictorum bonorum adiacenciis. agris. pratis. pascuis. siluis. piscaturis. stagnis. molendinis. molendinorum locis. dam et damsband. humidis et siccis. mobilibus et immobilibus nullis demptis quocumque nomine censeantur pro pleno et sufficienti precio et pecunia ad uoluntatem suam actu iam perceptis nichil inde restanti. scotauit ingremiauit et ad manus tradidit iure perpetuo possidenda. transferens in eandem dominam reginam Margaretam suos heredes et successores/ omnem. proprietatem possessionem ius et dominium. qui sibi uel heredibus suis hactenus competerunt uel uncquam competere poterunt in premissis/ asserens et affirmans quod si alique littere super predictis bonis tangentes aliquando reperte fu[e]rint uel inuente in predicte nostre regine Margarete suorum heredum et successorum commodum et utilitatem proueniant et profectum/ ♦ Ceterum obligauit se predictus dominus Palno Kyrt suosque heredes dicte domine nostre regine Margarete suis heredibus et successoribus dicta bona omnia et singula cum uniuersis suis attinenciis apropriare et disbrigare ab impeticionibus quorumcumque/ ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro\

1. item ] gentaget ved linjeskiftet A. .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1408 på mandagen næst efter den hellige Valentins dag fremstod på vort retterting i Ågård hr. Palle Kirt, ridder, i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Anders, provst i Vestervig, Niels, provst i Thy, Peder Høg, Peder Mogensen, Jens Lykke, riddere, Herman von Vitzen, Niels Skinkel, Jens Krøpelin, Jens Nielsen, Niels Jensen Skadeland, Mogens Villadsen, Peder Kid, Lars Maltesen, Peder Lang, væbnere, og flere andre troværdige mænd i stor mængde og skødede og tilskødede og overdrog som evig og retmæssig besiddelse til nærværende brevviser, den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, o.s.v., vor kæreste frue og moder, nedenskrevne gods, nemlig for det første Amtoftgård, som Gregers (bor i, og som han) betaler 6 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles den gård sammesteds, som Peder (bor i, og som han) betaler 3 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles den gård i Arup, som Thomas (bor i, og som han) betaler 9 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles den gård sammesteds, som Lave (bor i, og som han) betaler 1 pund korn af (i årlig afgift) fremdeles den gård sammesteds, som Troels (bor i, og som han) betaler 3 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles i Sønder Arup den gård, som Kurt (bor i, og som han) betaler 5 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles sammesteds den gård, som Lave (bor i, og som han) betaler 3 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles den gård i Øsløs, som Peder Nielsen (bor i, og som han) betaler 2 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles den gård sammesteds, som Lars Pedersen (bor i, og som han) betaler 2 pund korn af (i årlig afgift), fremdeles sammesteds 2 øde grundstykker, kaldet tofte, fremdeles i Højstrup 2 øde landbofæster med alle og ethvert af det førnævnte gods' tilliggender, marker, enge, græsgange, skov, fiskevande, søer, møller, møllesteder, dam og damsband, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden nogen undtagelse, med hvilket navn det end kan nævnes, for fuld og tilfredsstillende pris og pengesum, som han allerede virkeligt har modtaget efter sit ønske, og hvoraf intet står tilbage, idet han til samme fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere overfører enhver ejendomsret, besiddelse, rettighed og højhedsret som hidindtil har tilkommet eller nogensinde vil kunne tilfalde ham eller hans arvinger og efterfølgere i forud omtalte, og forsikrer og bekræfter, at dersom det bliver fundet eller fremdraget nogen som helst breve, som vedrører fornævnte gods, da skal det komme vor førnævnte frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere til gavn, nytte og gode. Desuden har Palle Kirt i fornævnte brev forpligtet sig og sine arvinger til for vor nævnte frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere at hjemle og fritage hvert og et af nævnte gods tillige med alle dets tilliggender fra krav fra hvem som helst. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.