1408. 17. april. Lundegård


Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at Jon Jensen af Öslöv, væbner, har skødet en gård i Hunneberga til kapitlet i Lund til gengæld for en gård i Öslöv.

Tekst efter Aa:

Tekst

Uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis\ Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis. Swecie primas et apostolice sedis legatus. dilectionem in domino et salutem. ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini mcdviii tercia feria pasce. coram nobis et aliis fidedignis nobis dilectis. nobilis uir Ionas Iensson de Øthisløff armiger. personaliter constitutus. in curia nostra Lundensi. uenerabili capitulo nostro Lundensi latori presencium unam curiam in Honebyerghe sitam in orientali parte opidi Huneberghe immediate inter curias monasteriorum Dalby et Øwith in qua Iohannes Henrici pronunc residet. dans pro pensione. unum pund annone cum omnibus et singulis suis adiacenciis nullis exceptis. pro una curia in Othisløff ad australem partem curie sue principalis sita cum ipsius adiacenciis uniuersis nullis exceptis\ racione permutacionis perpetue scotauit. alienauit et ad manus assignauit. iure perpetuo possidendam. ♦ In quorum scotacionis et alienacionis testimonium. secretum nostrum presentibus est appensum. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og pavestolens legat, til alle og enhver, der ser dette brev, kærlighed og hilsen med Gud. Vi vil, at det skal stå klart for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1408 tirsdag i påsken fremmødte den velbyrdige mand Jon Jensen af Öslöv, væbner, personligt for os og andre os elskelige troværdige mænd i vor gård i Lund og skødede og afhændede til nærværende brevfører, vort ærværdige Lundekapitel, og overdrog det i hænde med ret at besidde evigt en gård i Hunneberga beliggende i den østlige del af Hunneberga by lige mellem klostrene Dalbys og Øveds gårde, i hvilken Jens Henriksen bor nu for tiden og giver et pund korn i landgilde, med alle dens tilliggender, hver især uden undtagelse på grund af et evigt mageskifte til gengæld for en gård i Öslöv, beliggende syd for hans hovedgård, med alle dens tilliggender uden undtagelse. Til vidnesbyrd om denne skødning og afhændelse er vort sekret hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.