1408. 18. april.


Henneke Ågesen, bymand i Malmø, erkender at have lejet den gård i Malmø, som Ivar Nielsen og hans hustru havde testamenteret til Lunde kirkes bygningsfond, for sin og sin hustru Katrines livstid af ærkebiskop Jakob og domkirkens værger mod en årlig afgift af ti mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Hennikinus Akonis uillanus in Malmøghe salutem in domino ♦ Constare uolo uniuersis presentibus et futuris quod recognosco me a uenerabili in Christo patre ac domino. domino Iacobo dei gracia archiepiscopo Lundensi. et tutoribus. ecclesie sancti Laurencii Lundis. unam curiam Malmøghe sitam in qua Iuarus Nielsson. et[1] uxor sua Margareta dudum habitabant. quam iidem ad fabricam ecclesie sancti Laurencii Lundis ob remedium animarum suarum et pro anniuersariis suis in eadem ecclesia anno quolibet celebrandis pie in testamentis suis ultimis legauerunt cum adiacenciis suis et pertinenciis uniuersis. ad dies meos et uxoris mee dilecte Katerine in conductum quamdiu uixerimus habuisse cum condicione tali quod ego uel uxor mea tutoribus dicte ecclesie et ad ipsius fabricam decem marchas argenti datiue monete racione pensionis de predicta curia ipso die exaltacionis sancte crucis expedite soluere debebimus annuatim. hoc adiecto quod si ego uel uxor mea ut premittitur in dicto solucionis termino in soluendo pensionem defecerimus/ nos cum dicta curia uel suis pertinenciis contra uoluntatem domini archiepiscopi prescripti seu tutorum ecclesie prenominate nullatenus intromittamus decetero quoquo modo. hoc eciam superaddito quod edificia in prefata curia per nos constructa et construenda in uita nostra minime distrahantur. sed ipsa curia cum edificiis et pertinenciis omnibus nullis exceptis post obitum nostrum prout tunc inuenta fuerit ad eandem ecclesiam sine impeticione et allocucione heredum nostrorum seu aliorum quorumcumque libere reuertatur/ ♦ In cuius rei euidens testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum uenerabilium uidelicet dominorum Iohannis Iacobi canonici et decani ecclesie Lundensis. et Iohannis Most canonici ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo. quadringentesimo octauo quarta die pasche.

1. et] tilf. o. l. A. .

Oversættelse

Henneke Ågesen, bymand i Malmø, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg vil, at det skal stå klart for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg af den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Jakob af Guds nåde ærkebiskop i Lund, og kirkeværgerne ved sankt Laurentii kirke i Lund i min og min kære hustru Katrines levetid har en gård i Malmø, som Ivar Nielsen og hans hustru Margrete fordum boede i, som de fromt i deres yderste vilje testamenterede sammen med alle dens tilliggender og tilhørigheder til sankt Laurentii kirkes bygningsfond i Lund til frelse for deres sjæle og for hvert år at lade afholde deres årtid i samme kirke, i leje så længe vi lever, på den betingelse at jeg eller min hustru årligt uden vægring skal betale nævnte kirkes værger til sammes bygningsfond 10 mark gængse penge som afgift af nævnte gård på selve dagen for oprejsningen af det hellige kors. Med den tilføjelse at hvis jeg eller min hustru, som før sagt, til nævnte betalingstermin svigter med betalingen af afgiften, må vi for fremtiden overhovedet ikke på nogen måde befatte os med nævnte gård eller dens tilliggender mod den forskrevne hr. ærkebiskops eller den føromtalte kirkes værgers vilje. Desuden med denne yderligere tilføjelse, at bygninger, som er opførte af os eller vi lader opføre i nævnte gård, må ingenlunde sælges i vor levetid, men samme gård med alle bygninger og tilliggende uden undtagelse skal efter vor død, således som den på det tidspunkt forefindes, frit vende tilbage til samme kirke uden hindring eller tiltale fra vore arvinger eller nogensomhelst andre. Til sikkert vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de ærværdige mænd, nemlig herrerne Jens Jakobsen, kannik og dekan ved kirken i Lund, og Jens Most kannik sammesteds. Givet i det Herrens år 1408 onsdag i påsken.