1408. 10. juli. Slagelse


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Hans Podebusk, ridder, på rettertinget har skødet al sin ret til Skarsholm og Skarsholm fang samt det øvrige gods, han havde arvet efter sin hustru fru Johanne, fru Kristine, enke efter hr. Torben Pedersen, og fru Gertrud, til dronning Margrete.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdviii die beati Kanuti regis et martiris Slaulosie in placito nostro iusticiario constitutus dominus Iohannes de Pudbusch miles coram nobilibus uiris et discretis dominis Laurencio decano Roskildensi Falmoro Iacobi Predberno de Pudbusch Absolone Magni Erico Bydelsbach Iacobo Byllæ militibus. Iohanne Petri canonico Roskildensi Nicolao Schinkel Iohanne Krøpelin Martino Iønsson Benedicto Byllæ ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa latori presencium illustrissime principi et domine domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque etcetera regine domine et matri nostre carissime omnem hereditatem proprietatem possessionem ius et dominium sibi per mortem uxoris sue domine Iohanne. item de domina Cristina relicta domini Thorberni Pæthersson item de domina Gerthrude in bonis subscriptis quomodolibet contingentibus uidelicet. in Scharsholm Scharsholmfang in Tuczceheret Sielandie sitis item in Grydhemøllæ item in Stockebergh et Stockebergs fang item in Bierstweth item in Asthorp item in Flinthorp item in Ørsløff item omne ius suum in Klaby item omne ius suum in Rethersløff ac eciam in bonis que Petrus Grubbæ habere uelit post predictam dominam Gerthrudem ♦ Item omne ius suum in curia in Hembek in qua Gudhmundus item omne ius suum in duabus curiis in Iudorp in quibus Andreas Iensson item omne ius in duabus curiis in Sassorp in quibus Martinus Hamundsson et Kanutus item omne ius suum in duabus curiis in Høingæ in quibus Willeth et Petrus Ortæ et unam curiam desolatam ibidem que dabit duo pund annone item omne ius in curia in Dramstorp in qua Petrus Michaelis resident cum omni plenitudine iuris sui nil excepto pro pleno et sufficienti precio et pecunia ad uoluntatem suam actu iam perceptis nichil inde restanti scotauit ingreminauit et ad manus tradidit manifeste iure perpetuo possidenda transferens in eandem dominam reginam Margaretam suos heredes et successores omnem proprietatem possessionem ius et dominium que sibi suis uel heredibus hactenus competunt uel uncquam competere poterunt in premissis asserens et affirmans quod si alique littere super predictis bonis tangentes aliquando reperte fuerint uel inuente in predicte domine nostre regine Margarete suorum heredum et successorum commodum et utilitatem proueniant et profectum ♦ Ceterum obligauit se dictus dominus Iohannes suosque heredes dicte domine nostre regine Margarete suis heredibus et successoribus dicta bona omnia et singula cum uniuersis suis attinenciis appropriare et disbrigare ab impeticionibus quorumcumque ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro/

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug af Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1408 på sankt Knud konges og martyrs dag fremmødte på vort retterting i Slagelse hr. Hans Podebusk, ridder, for de velbyrdige mænd og gode herrer, Lars, dekan i Roskilde, Folmer Jakobsen, Predbjørn Podebusk, Aksel Mogensen, Erik Bydelsbak, Jakob Bille, riddere, Jens Pedersen, kannik i Roskilde, Niels Skinkel, Hans Krøpelin, Morten Jensen, Bent Bille og adskillige flere troværdige mænd, som var forsamlet der i mængde, og skødede til nærværende brevfører, den berømmelige fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters etc. vor allerkæreste frue og moder, al arv, ejendom, besiddelse, ret og herredømme, som på nogensomhelst måde var tilfaldet ham ved hans hustru fru Johannes død, eller som han havde fået fra fru Kristine, enke efter hr. Torben Pedersen, og ligeledes fra fru Gertrud i det nedennævnte gods: Skarsholm og Skarsholm fang i Tuse herred på Sjælland, fremdeles i Gryde mølle, i Stokkebjergs fang, i Bjergsted, i Astrup, i Flinterup, i Ørslev, al sin ret i Klovby og al sin ret i Reerslev; og ligeledes i det gods, som Peder Grubbe ønskede at få efter fornævnte fru Gertrud; fremdeles al hans ret til den gård i Hjembæk, som Gudmund bor på, al sin ret i to gårde i Jyderup, hvor Anders Jensen bor, al sin ret til to gårde i Sasserup, hvor Morten Hermansen og Knud bor, al sin ret i to gårde i Høng, hvor Villads og Peder Orte bor, og en ødegård sammesteds, som giver to pund korn, fremdeles al sin ret i en gård i Dramstrup, hvor Peder Mikkelsen bor, med al sin rettighed overhovedet uden nogen undtagelse for fuldstændig og tilfredsstillende betaling og penge, som han allerede havde modtaget efter sin vilje, og idet der intet resterede deraf, skødede han det til hende og overgav det i hendes hænder at udtrykkeligt besidde evigt fra nu af. Han overdrager til samme fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere al ejendom, besiddelse, ret og herredømme, som indtil nu tilkommer ham eller hans arvinger, eller som nogensinde kan tilkomme dem til det forudgående, og forsikrer og bedyrer, at hvis der på noget tidspunkt skulle blive fundet eller fremkomme noget brev, der vedrører det føromtalte gods, så skal det komme førnævnte vor frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere til gode og blive til nytte og gavn for dem. Iøvrigt forpligtede nævnte hr. Hans sig og sine arvinger til at hjemle og frigøre nævnte vor frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere det nævnte gods, hvert især med alle dets tilliggender for krav fra hvemsomhelst. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med vor justitiar Jens Svendsen Brims som vidne.