1408. 25. juli. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Sommer på rettertinget har skødet al sin arveret til Gedsted til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis/ omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdviii ipso die beati Iacobi apostoli Kalundburgis in placito nostro iusticiario constitutus Petrus Sommær coram nobilibus uiris et discretis dominis Laurencio Iensson decano Roskildensi Z[abe]l Kerkendorp/ Henricus Daa/ Luderus Kabold/ militibus/ Iohanne Gørstingæ/ Nicolao Schinkel/ Iohanne Krøpelin/ Martino Iensson/ Iohanne Nyelsson armigeris ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa/ latrici presencium illustrissime principi et domine. domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque regine domine et matri nostre carissime. omne hereditatis sue porcionem et ius in bonis Gedhstædhæ Ryndsheret Iucie sitis. cum omnibus et singulis ipsorum bonorum pertinenciis agris. pratis. pascuis. siluis. piscaturis. humidis et siccis. mobilibus et immobilibus nullis demptis quocumque nomine censeantur. pro pleno et sufficienti precio et pecunia ad uoluntatem suam actu iam perceptis. nichil inde restanti. scotauit. ingremiauit et ad manus tradidit iure perpetuo possidenda/ transferens in eandem dominam reginam Margaretam. heredes suos et successores omnem proprietatem. possessionem. ius et dominium que sibi uel heredibus suis hactenus competerunt/ uel uncquam competere poterunt in premissis. ♦ Ceterum obligauit se predictus Petrus Sommær suosque heredes dicte domine nostre regine Margarete. suis heredibus et successoribus. dicta bona omnia et singula cum uniuersis suis attinenciis apropriare et disbrigare ab impeticionibus quorumcumque/ ♦ Datum anno. die et loco quibus supra. nostro ad causas sub sigillo/ teste Iohanne Swenson Bryms iusticiario nostro\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1408 på selve den hellige apostel Jacobs dag fremstod Peder Sommer på vort retterting i Kalundborg i nærværelse af de velbyrdige og gode mænd Lars Jensen, dekan i Roskilde, Zabel Kerkendorp, Henrik Då, Lyder Kabel, riddere, Jens Gyrstinge, Niels Skinkel, Jens Krøpelin, Morten Jensen, Jens Nielsen, væbnere, og flere andre troværdige i stor mængde og skødede, tilskødede og overdrog til evig og retmæssig ejendom for fuld og tilfredsstillende pris og pengesum, som han allerede havde virkeligt modtaget efter sit ønske, og hvoraf intet stod tilbage, nærværende brevviser, den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, vor allerkæreste frue og moder, al sin arvedel og ret i ejendommen i Gedsted i Rinds herred i Jylland tillige med alle og ethvert af disse ejendommes tilliggender, marker, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, uden nogen undtagelse, med hvilket navn de end kan nævnes, idet han til samme fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere overførte al ejendomsret, besiddelse, ret og herredømme, som hidtil er tilkommet ham eller hans arvinger eller nogensinde vil kunne tilkomme dem i forannævnte. Desuden forpligtede førnævnte Peder Sommer sig og sine arvinger til at hjemle og fritage nævnte fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere alle og enhver af nævnte ejendomme tillige med alle deres tilliggender fri for påkrav fra hvem som helst. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.