1408. 19. oktober.


Testamente af Mikkel Ingemarsen Degn, notar i Lundegård.

Tekst efter A:

Tekst

In nomine domini amen ♦ Ego Michael Ingemari dictus Dyekn notarius curie Lundensis licet corpore debilis tamen mente sanus ex rebus michi a deo concessis testamentum meum ordino in hunc modum ♦ Primo. lego. ecclesie beati Laurencii Lundis ubi meam eligo sepulturam curiam meam in parochia ecclesie minoris beate Marie uirginis sitam pro anniuersario meo in dicta ecclesia sancti Laurencii anno quolibet celebrando quam quidem curiam a ueris heredibus ante plures annos retractos iusto empcionis tytulo legaliter acquisiui tali condicione prehabita quod Magnus Benedicti gener. meus et Helena Mathessedother cognata. mea et uxor sua pronunc dictam curiam ad. dies suos sub sua habeant ordinacione cum adiacenciis suis uniuersis daturi annuatim coaduixerint tres. marchas denariorum pro dicto anniuersario meo tenendo et illis ambobus de medio sublatis predicta curia prout tunc inuenta fuerit cum edificiis cedat ecclesie sancti Laurencii ut premititur iure perpetuo possidenda ita quod tutores qui tunc pro tempore fuerint anniuersarium meum sic inperpetuum teneant annuatim sicuti coram deo uoluerint respondere. ♦ Item reuerendo in Christo patri ac domino domino Iacobo archiepiscopo domino meo gracioso coclear argenteum. ♦ Item sodalicio sacerdotum Lundis tabernam meam institorum in Skanør sitam pro anniuersario meo et parentum meorum ita quod una. pars pensionis cedat presbiteris parochialibus in dicto sodalicio alia ad potum eorundem tercia uero inter pauperes distribuatur ♦ Item ecclesiis infrascriptis Lundis situatis uidelicet beate Marie uirginis minoris et beatorum trinitatis Michaelis Andree Iacobi item monasteriis Katerine et Marie Magdalene cuilibet illorum et illarum vi grossos ♦ Item. uicariis in choro unam lagenam trafnisie ita quod celebrant exsequias una uice ♦ Item pauperibus scolaribus ɉ solidum grossorum ♦ Item pauperibus ɉ marcham denariorum ♦ Item monialibus i solidum grossorum ♦ Item Petro Sten circulum aureum ♦ Item domino Iacobo officiali legisterium ♦ Item Cristerno promo domini archiepiscopi coclear argenteum ♦ Item domino Laurencio plebano meo i solidum grossorum ♦ Item ministro ibidem iiiior grossos ♦ Item Magno Benedicti genero meo lectum meum optimum cum suis pertinenciis duas ollas ii amphoras cum i capsa et Helena uxori sue coclear argenteum ♦ Item predicto Magno dolia mea cum caldaria dicta bøstækæthælæ ♦ Item sorori mee Benedicte coclear argenteum cum annulo aureo et marito suo coclear argenteum ♦ Item domine Ione in Bwnkgheflo coclear argenteum ♦ Item domino Inguaro de Wram coclear argenteum ♦ Item domino Nicolao Stephani sacriste Lundensi mortarium cum uno libro ♦ Item domino Iohanni apud sanctum Botulphum coclear argenteum cum i libro ♦ Item ad usum scolarium ii libros. ♦ In cuius testamenti mei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum dominorum Nicolai Stephani Laurencii de Gwthethorp Iohannis Ingemari apud sanctum Botulphum Lundis presentibus est appensum sub anno domini millesimo quadringentesimo octauo sexta feria ante festum undecim milium uirginum.

Oversættelse

I Herrens navn amen. Jeg Mikkel Ingemarsen, kaldet Degn, notar ved bispegården i Lund, der er svag af legeme, men med min sunde fornuft i behold, fastsætter på følgende måde mit testamente over de ting, der er tilstået mig af Gud. For det første testamenterer jeg sankt Laurentii kirke i Lund, hvor jeg vælger mit gravsted, min gård i Lille sankt Marie sogn til at lade holde min årtid for i nævnte sankt Laurentii kirke hvilket år som helst, hvilken gård jeg på lovlig vis har erhvervet ved retmæssigt køb for adskillige år siden af de virkelige arvinger, jeg testamenterer denne gård på denne fastsatte betingelse, at Mogens Bentsen, min slægtning, og Elene Madsdatter, min kødelige slægtning og hans hustru skal have rådighed over nævnte gård i deres levetid med alle dens tilliggender mod at de - så længe de lever - årligt skal give tre mark penge for at lade afholde nævnte årtid; og når de begge er bortrevet fra dette liv, så skal fornævnte gård, således som den til den tid vil være at forefinde med bygninger, som fastsat overgå til sankt Laurentii kirke med ret at besidde end evigt, og derfor skal kirkeværgerne, der da fungerer, årligt til evig tid lade afholde min årtid, således som de vil forsvare det over for Gud. Til den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Jakob, ærkebiskop, min nådige herre giver jeg en sølvske; til præstegildet i Lund min krambod i Skanør for min og mine forældres årtid, således at den ene del af indtægten går til sognepræsterne i nævnte gilde, den anden til deres drik, men den tredie skal fordeles mellem de fattige; ligeledes til de nedennævnte kirker i Lund, nemlig: Lille jomfru Maries og de tre helgener Mikkels, Anders' og Jakobs, ligeledes til Katrine og Marie Magdalene klostre 6 grot til hver; til vikarerne ved koret en tønde Trave-øl, for at de skal udføre begravelsesceremonierne skiftevis; til de fattige disciple en halv ørtug grot; til de fattige en halv mark penge; til nonnerne en ørtug grot; til Peder Steen en guldring; til hr. Jakob, official, en lovbog; til Kristian, hr. ærkebispens skaffer, en sølvske; til hr. Lars, min sognepræst, en ørtug grot, ligeledes til præsten sammesteds 4 grot; til Mogens Bentsen, min slægtning, min bedste seng med dens tilbehør, to potter, to kander sammen med en kiste, og til Elene, hans hustru, en sølvske, ligeledes til førnævnte Mogens mine spande sammen med en keddel, som kaldes bøste-keddel til min søster Benedikte en sølvske sammen med en guldring, til hendes ægtemand en sølvske; til hr. Ingvar af Vram en sølvske; til hr. Niels Steffensen, sakristan i Lund, en morter sammen med en bog; til hr. Jens ved sankt Bodulfi en sølvske sammen med en bog; til brug for disciplene to bøger. Til vidnesbyrd om dette mit testamente er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, hr. Niels Steffensen, hr. Laurids af Gudmestrup, hr. Jens Ingemarsen ved sankt Bodulfi i Lund. I det Herrens år 1408 fredag før de 11000 jomfruers dag.