1408. 20. november.


Biskop Peder af Roskilde giver værgerne for sankt Gertruds kapel i Køge tilladelse til at indsamle almisser i Stevns-, Bjæverskov-, Ramsø- og Tune herreder samt i fogediet Dragør til forbedring af kapellet.

Tekst efter A:

Tekst

Petrus dei gracia episcopus Roskildensis uniuersis prouincias Steffsnheret Biewerskowsheret. Ramsiøheret Tuneheret ac insulam Draghør inhabitantibus continuam in domino caritatem ♦ Cordi nobis est quantus ab alto conceditur fidelium mentes quibusdam allectiuis muneribus[1] ad beneficia impendenda sacris edibus excitare. ♦ Unde noueritis quod nos tutoribus capelle beate Gerthrudis in Køghe nostre dyocesis pro reformacione dicte capelle sancte Gerthrudis in dictis uestris prouinciis et exaccione nostra Draghør prescripta per se et suos promotores in elemosinis acquirendis cum tabulis dicte capelle libere transeundi plenam facultatem concedimus per presentes summe petentes quatinus suos substitutos nuncios ad hoc specialiter deputatos zelo diuini amoris nostreque peticionis intuitu in suis negociis ad uos diuertentes expeditos habere uelitis benigniter et promotos ♦ In cuius concessionis testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum ♦ Datum anno domini mo cdviiio die sancti Eadmundi regis et martiris gloriosi.

1. muneribus] tilf. i marg. udfor allec-, der danner linieafslutning A. .

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle indbyggere i herrederne Stevns herred, Bjæverskov herred, Ramsø herred, Tune herred og på øen Dragør evindelig kærlighed med Gud. Det ligger os så meget på hjerte, som det tilstås fra det høje, med visse lokkende gaver at tilskynde de troendes sind til at yde hjælp til de hellige bygninger. Derfor skal I vide, at vi med dette brev tilstår værgerne for sankt Gertruds kapitel i Køge i vort stift fuld tilladelse til på grund af forbedringen af nævnte sankt Gertruds kapel frit at drage omkring med nævnte kapels tavler i Eders nævnte herreder og vort foged i Dragør for ved sig selv eller deres velyndere at erhverve almisser, idet vi højligt beder om, at I velvilligt af nidkærhed for Guds kærlighed og med henblik på vor anmodning vil holde deres stedfortrædende sendemænd, der særligt er udpeget hertil, uhindrede og befordrede, når de opholder sig hos Eder angående deres sag. Til vidnesbyrd om denne tilståelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 på den hellige konge og glorværdige martyr Eadmunds dag.