1408.


Biskop Johan af Slesvig pålægger alle sogneboer og værger for kirker og kapeller at udrede halvdelen af alle indtægter til genopbygning af kirken i Slesvig.

Tekst efter Povl Cypræus:

Tekst

Anno quoque millesimo quadringentesimo octauo mandat episcopus Ioannes omnibus parochianis et ecclesiis et sacellorum prouisoribus, ut dimidiam omnium prouentuum partem erogent tam ex decimis quam ex aliis reditibus ad ædificandam ecclesiam Slesuicensem, quæ collapsa et ruinosa erat. ♦ Id autem in mandatis datum fuit Henrico de Sehe, qui tunc præpositus et structuarius erat, ut si tanquam fidelis architectus omnia colligeret.

Oversættelse

Også år 1408 pålægger biskop Johan alle sogneboer og kirker og værger for kapeller, at de skal udrede halvdelen af alle indkomster såvel af tiender som af andre indtægter til at bygge på kirken i Slesvig, som var sammenstyrtet og ødelagt. Men det blev givet Henrik von See, som da var provst og forstander for bygningsfonden, som befaling, at han som tro bygherre skulle indsamle alt.1)