1408.


Biskop Bo og kapitlet i Århus kvitterer dronning Margrete for 4000 lybske mark.

Tekst efter reg

Tekst

Item biscop Boes et capituli Arusiensis quitte breff giffuith d. M.[1] paa iiiim lubske marc som the lente k. k. E.[2] til Gwllandz reyse. ♦ Datum mcd octauo.

1. d. M.] = drotning Margrete . 2. k. E.] = koning Erik .

Oversættelse

Biskop Bo og kapitlet i Århus' kvittering, givet dronning Margrete på 4000 lybske mark, som de lånte kong Erik til gotlandsrejsen. Givet 1408.