1408.


Ingeborg emptyesdatter oplader alt sit gods i Östergötland til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter reg

Tekst

Eth Ingeborgh Nielssadaters breff meth hwilketh hon vploth her Abram al the gotz som thesse breff hær hengher vidh pa lydhe i Østergytland oc om Grimaryd etcetera ♦ Datum mcdviii°.

Oversættelse

Et brev af Ingeborg Nielsdotter, med hvilket hun oplod hr. Abraham alt det gods, som disse vedhængende breve lyder på, i Östergötland og om Grimmared o.s.v. Givet 1408.