[Efter 1408(?)].


[Efter 1408 (?)], Dipl. Norv. XVII 900 nr. 964 = Tank, Akershusregisteret 86 nr. 1309 med datering [Efter 1406 (?)], optegnelse om, at der på Akershus i 1622 fandtes en af biskoppen af Roskilde og en pavelig notar udfærdiget genpart af en bulle udstedt 1448 af en pave Gregor til fordel for johanniterordenen, må indholdsmæssigt henføres til et privilegiebrev af 1227 21. august, udstedt af pave Gregor 9. til hospitalsordenen, cf. Reg. Norv. I 185 nr. 568.