.


Hr. Bjørn Olufsen erkender, at han for at kunne beholde gården Krogsbølle, skal fyldestgøre fru Cecilie, Peder Knudsens enke, derfor efter fire venners skøn.

Tekst efter A:

Tekst

Alle men thette breff see æller høre helser iech Biørn Olefssøn riddere ewinnelegæ meth guth ♦ Thet scal alle men wetherlicht ware nerwarændis oc kommesculendis at iech wetherkennes mech at then gardh Krogsbølæ/ hwilken som iech hauer aff fruwæ Zilæ Pæter Knwtssøn eftærlewære hwes siæl guth haue kan beholdæ mæn rætæ tha scal iech gøræ hennes nøwæ fore then samme gardh so meghet som twa aff hennes wener oc twa aff minæ wæner pa bathæ sither til taghnæ sighæ at lighæ ær/ ♦ Woræ thet so at iech thet æy giordhæ æller gøræ wildæ tha scal iech æller minæ arwingæ antwordæ henne æller hennes arwingæ then forde gardh i. geen oc thet hennes ophnæ breff fore vden nogher manz geensigelse ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Cunradi Houweskilt armigeri Nicholai Iænssøn et Lodewici Kræmære ciuium Ottoniensium presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mo cdo ixo feria quarta proxima post dominicam Quasi modo geniti.

Oversættelse

Jeg Bjørn Olufsen, ridder, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg kan beholde gården Krogsbølle, som jeg har af fru Cecilie, enke efter Peder Knudsen, hvis sjæl er hos Gud, men at jeg da med rette skal fyldestgøre hende for samme gård så meget, som to af hendes venner og to af mine venner udtagne på begge sider, siger er rimeligt. Hvis jeg ikke gør dette eller vil gøre det, så skal jeg eller mine arvinger tilbagegive hende eller hendes arvinger den fornævnte gård tillige med hendes åbne brev derpå uden indsigelse fra nogensomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Konrad Hogenskild, væbner, Niels Jensen og Ludvig Kræmmer, borgere i Odense. Givet i det Herrens år 1409 Quasimodogeniti-søndag. (1. søndag efter påske).