1409. 23. april. Stralsund


Biskop Nicolaus af Cammin kundgør for ærkebisperne af Magdeburg, Lund og Bremen samt for bisperne af Roskilde, Slesvig, Odense og en række nordtyske bisper, at han i henhold til pave Gregor 12.s brev af 1407 7. december (jvf. nr. 190) har løst en række indbyggere i Stralsund fra de bandlysningsdomme, som de havde pådraget sig ved deltagelse i drab og ildspåsættelser.

Tekst efter A

Tekst

Reuerendis in Christo patribus et dominis. Magdeburgensi Lundensi. et Bremensi. archiepiscopis necnon Zwerinensi. Lubicensi. Hildensemensi Halberstadensi. Roskildensi Brandeburghensi Ratzeburgensi Hauelbergensi Sleswicensi et Ottoniensi episcopis ac uniuersis et singulis. monasteriorum prioratuum. ecclesiarum. tam cathedralium quam collegiatarum ac aliorum regularium et secularium ecclesiarum cuiuscumque seu quorumcumque ordinum existat. ceterorumque locorum. ecclesiasticorum. abbatibus. prioribus. prepositis. decanis. archidyaconis. scolasticis cantoribus. thesaurariis. precentoribus. archipresbyteris commendatoribus. officialibus. causarum. auditoribus. predicatorum minorum heremitarum sancti Augustini et beate Marie de monte Carmelio ordinum magistris ministris. custodibus. prioribus guardianis. canonicis rectoribus ecclesiarum uicerectoribus perpetuis uicariis. capellanis altaristis. mansionariis assisiis elemosinariis. notariis siue tabellionibus. publicis et clericis ceterisque personis ecclesiasticis religiosis et secularibus exemptis et non exemptis quibuscumque cuiuscumque status gradus ordinis uel condicionis existant quocumque nomine censeantur. Nicolaus dei et apostolice sedis gracia episcopus Caminensis. et commissarius ad infrascripta a sede apostolica specialiter d<e>putatus[1] . salutem in domino ♦ Litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini. Gregorii diuina prouidentia. pape. XII. sua uera bulla plumbea cum filis seu cordula canapis more Romane curie bullatas sanas et integras ac prorsus omni uitio et suspicione carentes. nobis pro parte nonullorum opidanorum multorum opidi Sundensis Swerinensis dyocesis presentatas cum ea qua decuit reuerentia. noueritis nos recepisse tenorem qui sequitur continentes. ♦ Gregorius episcopus seruus seruorum dei uenerabili fratri Nicolao episcopo. Caminensi. salutem et apostolicam benedictionem. ♦ Sedes apostolica pia mater recurrentibus ad eam cum humilitate filiis post excessum libenter se propitiam exhibet et benignam. ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte nonnullorum multorum opidanorum opidi Sundensis Zwerinensis dyocesis petitio continebat quod cum contra prefatum opidum et in multis uillis eiusdem opidi dicte dyocesis nonnulla dampna et incendia illata fuissent ita quod multe ex uillis ipsis necnon homines ipsarum et mulieres in puerperio concremati et aliqui homines mutilati exstiterunt et cum protunc ignoraretur a quibus illa patrata fuissent. aliqui ex predictis opidanis sumpta occasione de premissis contra nonullos presbyteros dicti opidi tres ex eis horribiliter et inhumaniter interfecerunt et plures ceperunt et ad hec predicti opidani auxilium consilium et fauorem dederunt propter que excommunicationis et alias penas et sententias in talia perpetrantes inflictas incurrisse noscuntur quare pro parte karissimi in Christo filii nostri Erici Dacie Swecie et Norwegie regis illustris et opidanorum predictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut opidanos predictos ab excommunicationis sententia ac aliis penis predictis quas propter premissa incurrerunt absoluere ac cum eis misericorditer agere de benignitate apostolica dignaremur. ♦ Nos igitur attendentes quod eiusdem sedis clemencia non consueuit penitentibus ueniam denegare huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tue de qua in hiis et aliis specialem in domino fiduciam obtinemus per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus eosdem opidanos si hoc humiliter petierint ab excommunicacionis et aliis sententiis et penis huiusmodi auctoritate nostra in forma ecclesie consueta ac uice dumtaxat absoluas iniunctis inde eis et ipsorum cuilibet sub uirtute iuramenti per eos prestandi quod similia de cetero non committent nec committentibus prebebunt auxilium consilium uel fauorem et quod nostris et ecclesie mandatis parebunt necnon ecclesiis et personis si quibus ob premissa sint obnoxii satisfaciant competenter ac pro tanto excessu penitentia salutari et aliis que de iure fuerint iniungenda prouiso nichilominus quod loco penitencie quam coram populo publice peragere tenentur eis ut alia opera pietatis exerceant de quibus tibi uidebitur et super quibus tuam conscientiam oneramus iniungas. ♦ Uolumus insuper quod hii ex opidanis predictis qui proprias manus interfectioni et captioni predictis apposuerunt ad sedem predictam uenire pro absolucionis beneficio teneantur ♦ Datum Arimini vii idus decembris pontificatus nostri anno secundo. ♦ Post quarumquidem litterarum apostolicarum presentacionem recepcionem publicacionem et examinacionem pro parte dictorum opidanorum Sundensium fuit nobis humiliter et deuote supplicatum. quatinus ad dictarum litterarum apostolicarum et in eisdem contentorum execucionem procedere dignaremur eosdem opidanos Sundenses qui ad interfectionem trium et ad captionem plurium aliorum presbyterorum in opido Sundensi predict<o>[2] perpetratas et commissas auxilium consilium et fauorem dederunt ab excommunicacionis et aliis sententiis et penis quas propter premissa predicti opidani incurrisse noscebantur absoluendo nos autem uolentes litteris ac mandatis apostolicis humiliter obedire sicud debuimus et tenemur eosdem opidanos Sundenses qui ad huiusmodi presbyterorum interfectionem et captionem auxilium consilium et fauorem dederunt ab excommunicacionis et aliis sententiis et penis talia perpetrantibus inflictis auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa in forma ecclesie consueta in nomine domini absoluimus ac gremio sancte matris ecclesie restituimus iniunctis ipsis et ipsorum cuilibet omnibus hiis que pro tanto excessu et pro penitentia salutari secundum continenciam predictarum litterarum apostolicarum fuerant iniungenda ♦ Quocirca ad uestrum omnium notitiam premissa deduci et peruenire cupientes sinceriter in domino rogamus et exhortamur. quatinus dictos opidanos Sundenses omnes et singulos qui auxilium consilium et fauorem predictis interfectioni et captioni dederunt quos sic ut prefertur auctoritate apostolica absoluimus absolutos et gremio sancte matris ecclesie restitutos et amplius a christifidelibus in diuinis non euitandos sicut et nos ipsos non uitamus habeatis et teneatis ac haberi et teneri faciatis ipsosque in caritate spiritus sancti et communione sancte ecclesie confouentes huiusmodi absolucionem restitutionem et omnia premissa uniuersis christifidelibus intimari publicari et propalari curetis. ♦ In quorum omnium et singulorum premissorum euidens testimonium atque fidem presentes nostras litteras seu presens publicum instrumentum exinde fieri et per Andream Aurifabri et Hinricum Oldenborch notarios infrascriptos subscribi et publicari mandauimus nostrique sigilli maioris appensione iussimus communiri. ♦ Datum et actum in predicto opido Sundensi Zwerinensis dyocesis. in domo habicationis discreti uiri Lamberti Polemann opidani Sundensis. sub anno domini millesimo quadringentesimo nono indictione secunda mensis aprilis die uicesima tercia hora terciarum uel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii diuina prouidentia pape duodecimi anno tertio presentibus honorabilibus uiris dominis magistro Nicolao Kummerow baccalario in decretis magistro Iohanne Poleman Hinrico Sachteleuent. Hildebrando Nyenkerken. Iohann<e>[3] Sanczebur presbyteris dicte Zwerinensis dyocesis testibus ad premissa specialiter uocatis et rogatis.

1. d<e>putatus] duputatus A. 2. predict<o>] predicti A. 3. Iohann<e>] Iohanni A.

Oversættelse

Til de ærede fædre og herrer i Kristus, ærkebiskopperne af Magdeburg, Lund og Bremen; biskopperne af Schwerin, Lübeck, Hildesheim, Halberstadt, Roskilde, Brandenburg, Ratzeburg, Havelberg, Slesvig og Odense; til alle og enhver fra klostre, priorater, katedral- såvel som kollegiatkirker og kirkernes øvrige folk, regelbundne og sekulære, af hvilken eller hvilke som helst orden eller ordener de måtte være; til de øvrige kirkelige steders abbeder, priorer, præster, dekaner, ærkediakoner, skolemestre, kantorer, skatmestre, forsangere, ærkepresbytere, kommendatorer, officialer, sagshørere; til franciskaner- dominikaner, sankt Augustins eremitter- og karmelitterordenernes bestyrere, tjenere, vogtere, priorer og guardianer; til kirkernes kanniker, rektorer, vicerektorer, evige vikarer, kapellaner, alterpræster, husholdere, svorne jurymedlemmer, almisseuddelere, notarer eller offentlige og kirkelige skrivere; og til al øvrig gejstlighed, såvel klosterlig som sekulær, såvel fritaget som ikke fritaget, hvem som helst, af hvilken som helst stand, grad, orden eller beskaffenhed han er og med hvilket navn han nævnes, sender Nicolaus, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Cammin og særligt deputeret som befuldmægtiget til nedennævnte sag, sin hilsen i Herren. I skal vide, at vi har modtaget den i Kristus helligste faders og herres, vor herre pave ved guddommeligt forsyn Gregor 12.s skrivelse, forseglet med hans sande blysegl forsynet med tråde og hampesnor, som det er skik ved den romerske kurie, ufordærvet, ubeskadiget og fremlagt for os med den ærbødighed, som det sig hør og bør, ganske fri for fejl og anledning til mistanke på vegne af adskillige indbyggere i byen Stralsund i Schwerin stift, indeholdende ordlyden som følger: Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener hilsen og apostolisk velsignelse til vor ærværdige broder Nicolaus, biskop af Kammin. Ansøgningen, der for nylig blev vist os på vegne af adskillige indbyggere i Stralsund i Schwerins stift, berettede, at, da adskillig skade og brandstiftelse var blevet forvoldt mod den førnævnte by og i mange af den samme bys landsbyer i de nævnte stift, således at mange af disse landsbyer og deres mænd og kvinder i barselsseng var blevet brændt levende og andre var blevet vansirede, og da det dengang ikke vidstes, af hvem dette var blevet forvoldt, visse af de førnævnte indbyggere slog tre presbytere horribelt og grusomt ihjel, idet det hændte blev anvendt imod adskillige af dem, og de tog flere til fange, og til alt dette gav de førnævnte indbyggere, råd, dåd og gunst. På grund af dette vides de at have pådraget sig ekskommunikation og andre sådanne straffe og domme, som tilføjes dem, der forvolder noget sådant. Af den grund blev vi på vegne af vores særdeles kære søn i Kristus, Erik, den glimrende konge af Danmark, Sverige og Norge og de førnævnte indbyggere ydmygt ansøgt om vi kunne tilstå den gunst at løse de førnævnte indbyggere fra ekskommunikationens dom og de øvrige førnævnte straffe, som de havde pådraget sig på grund af det omtalte, og handle barmhjertigt over for dem af apostolisk velvillighed. Idet vi er opmærksomme på, at det ikke passer sig for det samme sædes nåde at nægte tilgivelse til de angrende og idet vi hælder til sådanne bønner, pålægger vi således dit broderskab, om hvilket vi i denne og andre sager har særligt troskab i Herren, at du med vores myndighed i den sædvanlige kirkens form og i vores sted blot løser de samme indbyggere fra ekskommunikationens og andre sådanne sådanne straffe og domme, hvis de beder ydmygt herom, idet det bliver dem pålagt hver især under troskabsed, som de skal yde, at de ikke vil forvolde noget lignende forøvrigt, at de ikke vil yde råd, hjælp eller gunst til dem, der måtte gøre det, og at de skal adlyde vores og kirkens befalinger, at de godtgør kirker og individer, hvis de over for dem måtte være strafskyldige på grund af det hændte, fyldestgørende og med helsebringende bod for den store fejltagelse og med de andre foranstaltninger, som retsmæssigt vil være at pålægge, det vil sige under den forudsætning at du, i stedet for bodsgangen, som de skylder at gennemføre offentligt i nærværelse af folket, pålægger dem at udføre andre fromhedens gerninger, sådanne som synes passende for dig, og med hensyn til hvilke vi bebyrder din samvittighed. Det er herudover vores vilje, at de blandt de førnævnte indbyggere som tilføjede egne hænder til førnævnte drab og tilfangetagelse forpligtes til at komme til det førnævnte sæde for tilgivelsens velgerning. Givet i Rimini den 7. december i vores pontifikats andet år. Efter præsentationen, modtagelsen, offentliggørelsen og undersøgelsen af denne apostoliske skrivelse er vi på vegne af de nævnte indbyggere i Stralsund ydmygt og hengivent blevet bedt om tilståelse af den gunstbevisning, at skride til udførelse af den nævnte apostoliske skrivelse og indholdet heri, ved at løse de samme indbyggere i Stralsund, som havde givet hjælp, råd og gunst til drabet af de tre og tilfangetagelsen af mange andre presbytere gennemført og begået i byen Stralsund, førnævnt. Fremdeles har vi i Herrens navn, idet vi ønsker ydmygt at adlyde den apostoliske skrivelse og befaling, sådan som vi skylder og bør, løst de samme indbygere i Stralsund, som gav hjælp, råd og gunst til drab og tilfangetagelse af presbyterne, fra ekskommunikationens og andre domme og straffe tilføjet dem, der gør noget sådant, ved os i denne sag overladt apostolisk myndighed i kirkens sædvanlige form. Og vi har tilbagebragt dem til den hellige moders og kirkes favn, idet alle og enhver af dem er blevet pålagt alt det for den store fejltagelse og for den helsebringende bod, som ifølge indholdet af den apostoliske skrivelse skulle pålægges. Derfor beder og opfordrer vi oprigtigt i Herren, idet vi ønsker, at det førnævnte føres og bringes til jeres kendskab, at I vil holde og anse de nævnte indbyggere i Stralsund, alle og enhver som gav hjælp, råd og gunst til førnævnte drab og tilfangetagelse og som vi som sagt har løst med apostolisk myndighed, for løste og tilbageførte til den hellige moders og kirkes favn, og heller ikke skal de yderligere undgås af kristustroende i sakramenterne, således som vi ikke undgår dem, og sørge for at de holdes og anses og, idet I begunstiger dem i Helligåndens nåde og den hellige kirkes fællesskab, se til, at denne tilgivelse, tilbageførelse og alt det førnævnte gøres bekendt, gøres offentligt og spredes til alle kristustroende. Til åbenlyst vidnesbyrd og troværdighed for alt det førnævntes helhed og enkeltheder har vi befalet, at vores nærværende skrivelse og nærværende offentlige instrument herpå nedskrives, underskrives og offentliggøres af de nedennævnte notarer, Andreas Aurifaber og Heinrich Oldenborg, og vi har befalet det befæstet ved tilføjelsen af vores store segl. Givet og handlet i førnævnte by, Stralsund, i Schwerin stift, i den glimrende mand Lambert Polemans, borger i Stralsunds, hus, i det Herrens år 1409, i den anden indiktion, på aprils 23.dag i timen af de tredje - eller næsten - i vor herres Gregor den 12.s, den helligste herres og faders, ved Guds forsyn paves pontifikats tredje år under tilstedeværelse af de ærværdige mænd og herrer, magister Nikolaus Kummerow, baccalaur i kanonisk ret, magister Johannes Poleman, Heinrich Sachtelevent, Hildebrand Nienkerke, Johan Sangebur presbytere i nævnte Schwerin stift og specielt indkaldte og hidkaldte vidner til de førnævnte ting.