1409. 3. maj. Mölln


Hansestædernes befuldmægtigede meddeler de preussiske stæder, at de har berammet et ny møde til 9. juli i Wismar, bl.a. til drøftelse af betalingsmidlerne i Skåne.

Tekst efter Hanserec.:

Tekst

Unsen vruntliken grut mit begeringe alles leffliken vorscreven. ♦ Ersame leven gutliken heren unde vrunde. ♦ Alse gy wol weten, dat enes dages vorramet was van den steden up den ersten sondach na paschen nů negest vorgaen to der Wysmer to holdende[1] , van vele gebrekes unde notsake den steden unde dem gemenen copmanne van der hense in allen enden anlicgende, unde besundergen umme de zerovere, de syk do tor tiid noch starkeden unde alrede, alse wy vornomen hebben, mit groter macht ut Vreeslande in de zee gekomen sint, unde ok umme dat payment up Schone gaende, unde umme de munte des gelyk, unde vele ander stucke, werve unde zake dem menen gude anlicgende to sprekende, alse in den breven, dar ane gy to der vorscreven dachvard gutliken gebeden to sendende wol uterken geroret wart, dat gy doch do tor tiid vorlegeden, dat uns doch zere vorwundert. ♦ Das wylet weten, leven gutliken vrundes, dat wy enes anderen dages vorramet hebben, alse veerteyn dage na pinxsten negest to komende, up der sulven stede, alse to der Wysmer, to holdende, to welker dachvard wy ok de Westvelschen unde Zuderseschen stede bydden hebben laten to sendende in unsen breven. Wor umme, leven sundergen vrunde, wy rechte vruntliken bydden, dat gy umme des menen besten wyllen de vorscreven dachvard mede besenden wyllen unde dit nicht vorlicgen, wente alse verne dat nicht en schege unde dar en jegen neen rad unde bute gevunden worde, vruchte wy, dat is den steden unde dem menen copmanne van der henze to unvorwinlikem schaden unde vorderve komen mochte, dat doch vor uns allen nicht en were. ♦ Unde begeren desses juwe gutlike antwarde. ♦ Scriptum die inventionis sancte crucis civitatis Wysmarie, quo simul ad presens utimur, sub secreto[2] anno 1409. Nuncii consulares civitatum Hamborg, Lubeke, Rostok, Stralessunt, Wysmar et Luneborgh in data presentium in Molne ad placita congregati.

1. holdende] hollende A*. 2. sub secreto] mgl. A*.

Oversættelse

Vor venlige hilsen med ønsket om alt godt forudskikket. Ærede kære gode herrer og venner. I ved visselig, at det af stæderne var aftalt at holde et møde i Wismar den første søndag efter sidst forgangne påske for at tale om mange besværligheder og nødvendige sager, der angår stæderne og hansekøbmanden på alle steder, og i særdeleshed vedrørende sørøverne, som samlede større styrker på det tidspunkt og allerede, som vi har erfaret, er kommet ud på havet fra Friesland med stor styrke, og også vedrørende betalingen i Skåne, og ligeledes om mønten og mange andre punkter, anliggender og sager angående det fælles gode, som det udtrykkeligt var omtalt i de breve, hvori I venligst var blevet bedt om at sende folk til det førnævnte møde, hvad I den gang da undlod at gøre, hvilket dog forundrer os meget. I skal vide, kære gode venner, at vi har aftalt at holde et andet møde, nemlig 14 dage efter næstfølgende pinse på det samme sted, nemlig i Wismar, til hvilket møde vi i vore breve også har ladet de vestfalske stæder indbyde til at sende bude. Hvorfor vi, kære særlige venner, meget venligt beder om, at I, for det fælles bedstes skyld, vil sende bude til det førnævnte møde og ikke undlade det, thi for så vidt det ikke sker, og der ikke bliver fundet råd og bud derimod, så frygter vi, at det kunne komme stæderne og hansekøbmanden til ubodelig skade og fordærv, hvilket vi dog alle ville undgå. Og vi begærer Eders venlige svar herpå. Skrevet på dagen for findelsen af det hellige kors under byen Wismars segl, som vi samtidigt bruger til nærværende brev år 1409. Byernes Hamburgs, Lübecks, Rostocks, Stralsunds, Wismars og Lüneburgs konsulære udsendinge forsamlede til møde i Mölln