1409. 18. maj. Lödöse


Broder Raimund, provincialprior for dominikanernes ordensprovins Dacia, giver skomagergildet i Oslo delagtighed i ordenens gode gerninger.

Tekst efter A:

Tekst

In dei filio sibi karissimis uniuersis et singulis de societate et conuiuio sutorum Osloye presentibus et futuris frater Raymundus fratrum ordinis predicatorum in prouincia Dacie prior prouincialis salutem et augmentum continuum celestium graciarum ♦ Existente uestre ut audiui erga fratres nostri ordinis deuocionis affectione et illius usque in finem perdurante fauorabili continuacione uestris satisfacere cupiens desideriis uobis omnium missarum oracionum ieiuniorum abstinenciarum uigiliarum laborum ceterorumque bonorum que per fratres nostre prouincie uidelicet regnorum Dacie Suecie et Noruegie fieri donauerit copiosa clemencia saluatoris participacionem concedo tenore presencium specialem ut multiplici suffragiorum presidio et hic augmentum gracie et in futuro mereamini uite eterne premia possidere/ ♦ Uolo insuper et ordino ut anime uestre post decessus uestros fratrum tocius prouincie suffragiis et oracionibus recommendentur in nostro capitulo prouinciali cum uestri obitus ibidem fuerint [nun]ciati[1] ♦ In cuius concessionis testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum Lydosie anno domini mcdixo. sabbato infra octauas ascensionis domini.

1. [nun]ciati] hul i perg. A.

Oversættelse

Broder Raimund, provincialprior for dominikanerordenen i ordensprovinsen Dacia, til de ham med Guds søn såre kære - alle og enhver - i skomagernes lav og gilde i Oslo, nulevende og fremtidige, hilsen og vedvarende forøgelse af de himmelske nådesbevisninger. Da der, således som jeg har hørt, hos Eder findes hengiven kærlighed mod brødrene af vor orden, og da den i gunstig vedholdenhed varer ved indtil afslutningen, og jeg ønsker at yde Eders ønsker fyldest, tilstår jeg Eder med dette brevs ordlyd særlig delagtighed i alle messer, bønner, faster, afholdenhed, vigilier, arbejder og de øvrige goder, som frelseren i sin rige mildhed har skænket skulle ske gennem brødrene i vor ordensprovins, nemlig rigerne Danmark, Sverige og Norge, så at I ved forbønnens mangedoblede værn både her kan fortjene at besidde forøget nåde og i fremtiden det evige livs løn. Jeg vil og forordner desuden, at Eders sjæle efter Eders død skal anbefales på vort provincialkapitel til brødrenes forbøn og anråbelser i hele provinsen, når Eders død bliver meldt sammesteds. Til vidnesbyrd om denne tilståelse er vort segl hængt under dette brev. Givet i Lödöse i det Herrens år 1409 lørdagen i de otte dage efter Kristi himmelfartsdag.