1409. 18. december. Pistoia


Pave Aleksander 5. udnævner Otto, kannik i Ribe, til biskop sammesteds efter biskop Eskils død og forkaster pave Gregor 12.s udnævnelse.

Tekst efter a og b

Tekst

a: Ad futuram rei memoriam. ♦ Canonici et capitulum ecclesiæ Ripensis per obitum <Esk>illi[1] episcopi eiusdem ecclesiæ concorditer ut moris erat Ottonem eiusdem ecclesiæ canonicum in episcopum eiusdem ecclesiæ elegerunt. ♦ Deinde Alexander V. in consistorio electionem ipsam ex certis causis et omnia inde secuta inania reputauit et nihilominus de persona dicti Ottonis eidem ecclesiæ sic uacanti auctoritate apostolica duxit prouidendum ipsumque illi præfecit in episcopum necnon cassauit et annullauit quamcumque aliam huiusmodi prouisionem factam ab Angelo Corario qui in sua obedientia Gregorius XII. nominabatur. ♦ Datum Pistorii quintodecimo kalendas ianuarii anno primo.

b: Item prouidit[1] ecclesiæ Ripensi uacanti per obitum domini Nicolai ultimi episcopi de persona domini Ottonis ad dictam ecclesiam perprius electi.

1. <Esk>illi] Cyrilli reg. 1. prouidit] = Die mercurii xviii mensis decembris prouidit dominus noster .

Oversættelse

Til fremtidig erindring om sagen. Kanniker og kapitel ved kirken i Ribe valgte ved Eskils, biskop af samme kirkes død endrægtigt, som det var skik, Otto, kannik ved samme kirke, til biskop af samme kirke. Dernæst anså Aleksander 6 i rådsforsamlingen af visse grunde dette valg og alt, hvad der fulgte derefter, for magtesløst og lod lige så vel med apostolisk myndighed give nævnte Otto personlig samme således ledige kirke ved provision og satte ham i spidsen for den som biskop samt kasserede og ugyldiggjorde enhver anden provision af denne, der var foretaget af Angelo Corario, som i sit lydighedsområde kaldets Gregor 12. Givet i Pistoia den 18. december i det første år.

Fremdeles gav han kirken i Ribe, der var ledig ved hr. Niels' død, sidste biskop, ved provision til hr. Otto personlig, der allerførst var udvalgt biskop til nævnte kirke.