[1409].


Borgmestre og rådmænd i Hamburg anmoder seneschallen i Ponthieu og øvrige kgl. embedsmænd i Abbeville og Tuch om at tilbagegive strandet gods fra Skåne tilhørende fire borgere i Hamburg.

Tekst efter reg

Tekst

Simili modo fuit scriptum senescallo de Pontieus et iudicibus ac reddituum magistris in Abeuile et districtibus Tuch et circumuicinis locis pro eisdem bonis recuperandis

Oversættelse

På lignende måde blev der skrevet til seneschallen af Ponthieu og forvalterne og styrerne af indtægterne i områderne Abbeville og Tuch og nærliggende steder angående genvindelsen af samme gods.