[1409-1412].


Borgmestre og rådmænd i Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Rostock om at udlevere det gods tilhørende Dietrich Simpsam, borger i Hamburg, som dennes tjener Herman Johanson efter befaling havde ført til Skåne, hvorfra han skulle have været rejst videre til Trave, men i stedet kom til Warnow under et uvejr, hvorefter han blev syg og døde.

Tekst efter reg

Tekst

Ersam men wisen mannen heren borgermesteren vnde r{ae}dmann der stad Rostok vnsen leuen vrunden wii borgermestere vnde raedmann der stad Hamborgh doen to wetende vnde openbar in dessem breue dat Tyderik Simpsam vnse borgher desse breff wiser heft vor vns nugatighen waerghemaket dat he vore nid iar in Engheland wezende beualen hadde Hermen Iohannsone sinen deenre twe terlinghe Enghelsches wandes in deme enen terlinghe weren xxiii halue lakene vnde xxxiii stukke smales Enghelsches vnde dre dossin thimmerter vate in deme anderen terlinghe weren ix halue lakene vnde xi stukke smales Enghelsches vortmer ene kiste dar was inne en stukke wandes en stukke tzayns vnde andere clenade vnde sin harnsch vnde cledere vnde dar to xv Enghelsche nobelen in gelde desse vorscreuen terlinghe wandes kisten tzayn vnde harnsch vnde nobelen scholde Hermen vorscreuen ghebracht hebben vppe Schone vnde vorr van dar in de Trauene ♦ Iodoch alze Hermen irghenomet mid godes hulpe to Schone komen was vnde wolde mit deme vorscreuen gude voert ouerseghelen mit enem anderen schiphern in de trauene do ghevil dat van stormes weghen dat id schip mit deme gude quam in iuwe hauene in de Warnowe dar de sulue Hermen krank was vnde na der tiid starff vnde de vorscreuen twe terlinghe wandes vnde kiste mit den anderen vorscreuen guden quemen in iuwe beholt vnde vorwarnisse alze wii berichtet sind vnde alze wii ok uch iuwen breue an vns latest ghesand vorstan hebben ♦ Leuen vrunde ♦ Iuwer ersammicheyt bidde wii mit gantzer andacht dat gii Tiderike Simpsam vnsen borgheren dessen breffwisere de vorscreuen twe terlinghe wandes vnde de kiste mit den guden vnde den xv nobilen vorscreuen dar innewesende willen nugaftighen antwerden vnde volghen laten hebbende des gantzen louen vnde vulkomen touorsicht to vns dat Tiderik vnse borgher desse breffwiser en recht houetman dar to is vnde dat vorscreuen wand vnde gued em vnde anders nemande to behoert vnd e dat gii oft iemande anders van des weghen dat Tiderik irghen van deme vorscreuen gude antwerdet wert nene manighe meer lyden scullen in tokomenen tiiden ♦ Des to tughe hebbe wii vnser stad secret ghedrucket vppe dessen breff etcetera.

Oversættelse

Hæderlige vise mænd de herrer borgmestre og rådmænd i staden Rostock vore kære venner, vi borgmestre og rådmænd i staden Hamburg lader Eder vide og åbenbarer i dette brev, at Dietrich Simpsam, vor borger, fremviser af dette brev, for os tilfredsstillende har bevist, at han for 9 år siden, da han var i England, havde overdraget sin tjener Herman Johanson to baller engelsk klæde, i den ene balle var 13 halve lagen og 23 stykker smalt engelsk og tre dusin tømrede fade, i den anden balle var 9 halve lagen og 11 stykker smalt engelsk, fremdeles en kiste, hvori der var et stykke klæde, en ruse og andet udstyr og hans udrustning og klæder og dertil 15 engelske nobler i penge; disse førnævnte baller klæde, kiste, ruse og udrustning og nobler skulle førnævnte Herman have bragt til Skåne og derfra til Trave. Men da førnævnte Herman med Guds hjælp var kommet til Skåne og ville sejle videre med det førnævnte gods over til Trave med en anden skipper, da skete det på grund af storm, at skibet med godset kom i Eders havn i Warnow, hvor samme Herman blev syg og derefter døde, og de førnævnte balle og kisten med det andet førnævnte gods kom i Eders varetægt og forvaring, som det er blevet os fortalt, og som vi også har forstået ud fra Eders breve, der sidst er sendt til os. Kære venner. Eders fortræffelighed beder vi inderligt, at I til Dietrich Simpsam, vores borger, fremviseren af dette brev, på tilfredsstillende måde vil overdrage og lade følge de førnævnte to baller klæde og kisten med det førnævnte gods og de 15 nobler, der er deri, idet vi beder Eder have fuld tro og tillid til os, at Dietrich, vor borger, fremviser af dette brev, er en retmæssig befuldmægtiget dertil, og at det førnævnte klæde og gods tilkommer ham og ingen anden, og at I eller nogen anden, på hvis vegne Dietrich får overdraget noget af det førnævnte gods ikke skal udsættes for nogen rykning mere i kommende tider. Til vidnesbyrd herom har vi trykt vor stads sekret på dette brev og så videre.