1410. 7. februar.


Lars Hvas sælger sin gård i Bejstrup sogn til hr. Palle Kirt, ridder, for 17 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus cernentibus uel audientibus. Laurencius Hwas Salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me nobili viro domino Palnæ Kirt militi latori presencium unam curiam meam in Hanheret in parochia Beesthorp sitam in qua pronunc inhabitat quidam Nicholaus Fynboo cum omnibus suis attinenciis ab antiquo annexis nullis penitus exceptis uendidisse scotass<e> [1] et ad manus assignasse ♦ Item recognosco me a predicto domino Palno Kirt pro predicta curia xvii marcas argenti in bono ualore et datiuo ad usum meum plenarie recepisse ♦ Insuper obligo me et meos heredes ad appropriandum et disbrigandum sibi et suis heredibus sepedictam curiam secundum leges terre sine inpeticione quorumcunque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum videlicet/ Iohannis Gunsun/ Palnæ Krabbæ/ et Nicholai Asceri presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mo cdo xo feria sexta proxima ante dominicam inuocavit me.

1. scotass<e> ] scotassa, A.

Oversættelse

Lars Hvas til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg til den velbyrdige mand, hr. Palle Kirt, ridder, nærværende brevfører, har solgt, skødet og afhændet en gård i Bejstrup sogn, Han herred, som en vis Niels Fynbo nu ibor, med alle dens fra gammel tid af dertil hørende tilliggender, slet intet undtaget. Fremdeles erkender jeg af førnævnte hr. Palle Kirt for førnævnte gård fuldt ud til min nytte at have modtaget sytten mark sølv til god og gængs værdi. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle ham og hans arvinger oftnævnte gård efter landsdelens love og fri den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Gundesen, Palle Krabbe og Niels Assersen hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1410 fredagen før søndagen Invocavit me.