1410. Omkr. 23. april.


Sankt Eriks gildet i Næstved sælger noget jord, der støder op til Mads Karlsens gård sammesteds, til denne.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Hanc curiam possedit predictus Matheus Karlss quondam proconsul in Nestw partim successione et partim empcione sua ♦ Uendiderant enim ei conuiue sancti Erici terras tunc pertinentes conuiuio sitos in platea Brogade inter domum conuiuii et ampnem. cum spacio terrarum que site sunt orientaliter inter eandem domum conuiuii et curiam eiusdem Mathei et extendunt se inde uidelicet a predictis terris uersus boream et usque ad horreum ipsius cum obligacione consueta ♦ Anno domini 1410 circa Georgii martiris.

Oversættelse

Denne gård ejede fornævnte Mads Karlsen, fordum borgmester i Næstved, dels ved arv og dels ved køb. Thi sankt Eriks gilde solgte ham de jorder, som da tilhørte gildet, beliggende i Brogade mellem gildehuset og åen, sammen med det stykke jord, der ligger mod øst mellem samme gildeshus og denne Mads' gård og strækker sig fra de førnævnte jorder mod nord lige til sammes lade. Det skete med den sædvanlige forpligtelse. I det Herrens år 1410 o. martyren Jørgens dag.