1410. 27. april. [Lübeck]


Notarialinstrument, at Heinrich Koneman, kannik i Lübeck, har gjort testamente, hvori han bla. testamenterer klostret Preetz 330 mark lybsk, som fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, skylder mig.

Udtog efter A

Tekst

Notarialinstrument, at Heinrich Koneman, kannik i Lübeck, har gjort testamente, hvori han bla. testamenterer klostret Preetz tricentas et triginta marcas Lubicenses, in quibus mihi domina Elizabeth, duxissa Sleswicensis, tenetur obligata.

Oversættelse

Notarialinstrument, at Heinrich Koneman, kannik i Lübeck, har gjort testamente, hvori han bla. testamenterer klostret Preetz 330 mark lybsk, som fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, skylder mig.