1410. 2. maj. Franciskanerklosteret i Lund


Notarialvidne om, at hr. Jens Andersen, kannik i Roskilde, har indsat hr. Jens Nielsen, kannik i Lund som sin befuldmægtigede angående opnåelse og godtagelse af den præbende ved kirken i Lund, der bliver ledig, når magister Peder Mikkelsen er blevet indviet som ærkebiskop.

Tekst efter A

Tekst

In nomine domini amen ♦ Anno natiuitatis eiusdem mo.cdo.xo. indiccione tercia secunda die mensis mai. hora uesperum uel quasi in monasterio fratrum minorum Lundis. pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Alexandri diuina prouidencia pape quinti. anno primo. ♦ In mei notarii publici. et testium infrascriptorum presencia personaliter constitutus uir honorabilis dominus Iohannes Andree canonicus Roskildensis. constituit. fecit et ordinauit honorabilem uirum dominum Iohannem Nicholai canonicum Lundensem suum uerum et legittimum procuratorem ad impetrandum et acceptandum prebendam in ecclesia Lundensi uacaturam per munus consecracionis domino magistro Petro Michaelis iam archielecto dicte Lundensis ecclesie impendendum dansque illi domino Iohanni Nicholai plenam auctoritatem ad substituendum procuratorem uel procuratores si opus fuerit. promittensque se idem dominus Iohannes Andree quidquid idem dominus Iohannes Nicholai in predictis uel aliquo predictorum per se uel per alium procuratorem sic substitutum attemptauit seu attemptari fecit ratum gratum atque firmum habiturum. ♦ Acta sunt hec anno indiccione. mense. die hora. loco et pontificatu quibus supra. presentibus ibidem uiris honorabilibus dominis uidelicet magistro Nafnone Iohanis canonico Roskildensi. Andrea Strangonis canonico Lundensi ac aliis pluribus fidedignis clericis et laycis testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis ♦ Et ego Thitmarus Petri de Nacskowgh clericus Otthoniensis dyocesis publicus auctoritate imperiali notarius premissis superius consignatis una cum prenominatis testibus presens interfui. eaque sic fieri uidi et audiui. et in hanc publicam formam redegi signoque nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium eorundem.

Oversættelse

I Herrens navn amen. I det Herrens år 1410 i den 3. indiktion den 2. dag i maj måned omkring ved aftensangens time i franciskanerklosteret i Lund i den højhellige fader og Herre i Kristus vor herre Aleksander, ved Guds forsyn pave den 5.s 1. pontifikatsår i min, notarius publicus, og nedenfor nævnte vidners nærværelse, mødte personligt den hæderlige mand hr. Jens Andersen, kannik i Roskilde, og indsatte, valgte og bestemte den hæderlige mand hr. Jens Nielsen, kannik i Lund, til sin rette og lovlige befuldmægtigede ved opnåelsen og modtagelsen af en præbende ved Lundekirke, der vil blive ledig derved, at indvielsens nådegave skal meddeles hr. magister Peder Mikkelsen nuværende udvalgte ærkebiskop ved nævnte Lundekirke, og han gav hr. Jens Nielsen fuldmagt til at indsætte i sit sted en befuldmægtiget eller befuldmægtigede, hvis det bliver nødvendigt, og lovede, at han, samme hr. Jens Andersen, ville anerkende og godkende, hvad som helst samme hr. Jens Nielsen enten selv eller ved en anden således indsat befuldmægtiget foretog sig eller lod foretage på fornævnte eller på noget af fornævnte. Dette er forhandlet ovennævnte år, indiktion, måned, dag, time, sted og pontifikat i nærværelse af de hæderlige mænd, nemlig magister Navne Jensen, kannik i Roskilde, Anders Strangesen, kannik i Lund, og mange andre troværdige gejstlige og lægmænd, særligt tilkaldte og bedte som vidner til ovenanførte. Og jeg, Detmar Pedersen af Nakskov, klerk i Odense stift, ved kejserlig bemyndigelse notarius publicus, har sammen med ovennævnte vidner nærværende taget del i det ovenstående beseglede og har set og hørt, at det blev således til og har bragt det i denne for offentligheden bestemte form og har beseglet det med mit sædvanlige og vante segl og navn, bedt og anmodet derom til bekræftelse og vidnesbyrd om alt dette.