1410. 14. juni. Roskilde


Biskop Peder af Roskilde skænker Gavnø kloster Svinø til gengæld for andet gods.

Tekst efter SRD

Tekst

Anno domini mccccx ..... xiix calendas iulii Roschildiæ Petrus episcopus Roshchildensis Suuino insulam dat uirginibus sancte Agnetis Gabensibus consensu collegii Roschildensis aliis bonis eius insulæ loco ecclesiæ restitutis.

Oversættelse

I det Herrens år 1410 ..... den 14. juni i Roskilde skænker biskop Peder af Roskilde øen Svinø til sankt Agnetes jomfruer i Gavnø med samtykke af Roskilde kapitel, idet andet gods blev tilbagegivet kirken i stedet for øen.