1410. [Før 15. juni].


Bertold Gollwitz skylder Engelbert Hagelsten 192 mark lybsk, at betale i Falsterbo den 8. september.

Tekst efter A

Tekst

Bertoldus Goluisse cum suis hereibus tenetur Enghelberto Haghelsten et suis heredibus c marcas et xcii marcas Lubicenses proximo festo natiuitatis beate uirginis Marie in Falsterbode cum denariis ibi datiuis persoluendas quod si non contigerit tunc persolutio debet esse in festo natiuitatis Christi proxime uenturo cum denariis in Lubeke currentibus denarium pro denario dando.

Oversættelse

Bertold Gollwitz og hans arvinger skylder Engelbert Hagelsten og hans arvinger 192 mark lybsk, at betale næste hellige jomfru Marias fødselsdag i Falsterbo med penninge, der er gængse dér. Hvis dette ikke sker, da skal betaling finde sted næstkommende Kristi fødselsdag med penninge, gængse i Lübeck, penning at give for penning.