1410. 15. juli.


Mogens Pedersen af Holbæk og hans hustru Elene skænker deres gård i Holbæk til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Discretus ac deo deuotus Magnus Pe<tri>[1] de Holbek et uxor eius Elena salubriter intenti profectibus animarum suarum dederunt fratribus[2] curiam suam in Holbek cum domibus et pomerio et cum omnibus limitibus et terminis eius in possessionem perpetuam salua potestate retinendi ad dies suos constitueruntque dictos fratres et monasterium in suos ueros et legittimos successores et heredes ad[3] omnia bona sua[4] post obitum[5] eorum ut scilicet et ipsi haberentur. participes spiritualium bonorum et dicte fraternitatis in Sora in perpetuum[6] ♦ Anno domini 1410 die diuisionis apostolorum.

1. Pe<tri>] Pe Aa. 2. fratribus] herefter gennemstreget in monasteriis beate Marie de Sora Aa. 3. ad] tilføjet over linjen, Aa. 4. sua] på rasur, Aa. 5. obitum] herefter o. l. gennestreget suum Aa. 6. in Sora in perpetuum] rettet fra det gennemstregede eiusdem monasterii de Sora Aa.

Oversættelse

Den gode og Gud hengivne mand Mogens Pedersen af Holbæk og hans hustru Elene skænkede i den hensigt at gavne deres sjæle brødrene deres gård i Holbæk med huse og æblegård og med alle dens grænser og skel til evig besiddelse med det forbehold, at de skulle beholde rådigheden derover i deres levetid, og de indsatte de nævnte brødre og klostret som deres sande og retmæssige efterfølgere og arvinger til alt deres gods efter deres død, for at de selv skulle få del i de åndelige goder og det nævnte broderskab i Sorø i evighed. I det Herrens år 1410 på dagen for apostlenes deling.