1410. 28. juli. Bologna


Paven byder kapitlet i Lund udvise lydighed over for den udvalgte ærkebiskop For skrivers honorar se nr. 97

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 97.

Tekst

Simili modo dilectis filiis capitulo ecclesie Lundensis ♦ Salutem etcetera ♦ Romani pontificis (---) ♦ Quocirca discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eidem electo tamquam patri et pastori animarum uestrarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi obedienciam et reuerenciam debitam et deuotam eius salubria monita et mandata suscipiatis deuote et efficaciter ad implere curetis ♦ Alioquin sententiam quam idem electus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari ♦ Datum ut [1] .

1. ] Cf. foregående nr.

Oversættelse

På samme måde til sine elskede sønner, Lunde kirkes kapitel og så videre. Omsorg opfyldt af vågen (---). Derfor pålægger vi ved apostolisk skrivelse jer, vise brødre, at I ydmygt agter den samme udvalgte som en fader og hyrde for jeres sjæle, udviser pligtskyldig og hengiven lydighed og ærefrygt og hengivent og virksomt sørger for at påtage jer at opfylde hans gavnlige formaninger og befalinger. I modsat fald vil vi anse den dom, som den samme udvalgte ifølge forskrifterne måtte afsige over rebellerne, for retsgyldig, og vi vil med Guds hjælp foranledige, at den ukrænket følges til passende opfyldelse. Givet som ovenfor.