1410. 28. august. København


Biskop Peder af Roskilde anerkender de af pave Clemens 5. udstedte privilegier for cistersienserordenen.

Tekst efter A

Tekst

Nos Petrus dei gratia episcopus Roschildensis presentibus protestamur. quod sub anno domini mo.cd decimo ipso die beati Augustini episcopi uidimus et examinauimus in plenum litteram[a] sanctissimi in Christo patris domini Clementis pape quinti cum bulla plumbea serico glauco rubeoque inpressa independenti \ non rasam non cancellatam neque in aliqua parte sui uiciatam. cuius tenor in effectum sequitur in hec uerba Clemens episcopus seruus dei. dilectis filiis abbati Cysterciensi (o. s. v. cf. Dipl. Dan. 2. rk. VI nr. 201) ♦ In huius rei patenciorem euidenciam sigillum nostrum duximus presentibus appendendum ♦ Datum Haffnis anno et die supradictis.

a. litteram] 1309 2. september. Rep. angiver årstallet 1308, muligvis ved en forveksling mellem Bull. Dan. 1001 og Bull. Dan. 1005.

Oversættelse

Vi Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, bevidner med dette brev, at vi i det Herrens år 1410 på biskoppen sankt Augustinus' dag har set og grundigt prøvet den højhellige fader i Kristus den herre pave Clemens den 5.'s brev med vedhængende blybulle, hvori er indtrykt en grå og rød silkesnor, uskrabet, ufordærvet og i enhver henseende ubeskadiget. Det ordlyd er, som følger: Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener til sine elskede sønner (o. s. v. jvf. DRB 2. rk. VI nr. 201). Til mere åbenbar sikkerhed herfor har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i København ovennævnte år og dag.