1410. 14. september. Slesvig


Det gøres bekendt for alle, at grev Henrik af Holsten og Elizabeth hertuginde af Slesvig og grevinde af Holsten på biskop Johannes af Lübecks vegne vidimerer to breve, og endvidere giver afkald på indtægter fra tre holstenske landbebyggelser, som Markvard van Siggem har mageskiftet til kapitlet i Lübeck. Givet og handlet i Slesvig by i Herrens 1410nde år på dagen for det hellige kors' opløftelse. Vidner var herrerne Erik Krummedig, Detlev Rixtorp og Lars Heest.

Udtog efter Aa

Tekst

Det gøres bekendt for alle, at grev Henrik af Holsten og Elizabeth ..... ducissa Sleswicensis comitissa Holtzacie &c på biskop Johannes af Lübecks vegne vidimerer to breve og endvidere giver afkald på indtægter fra tre holstenske landbebyggelser, som Marquardus de Siggem har mageskiftet til kapitlet i Lübeck. Datum et actum in ciuitate Sleswicensi anno Domini millesimo cccc decimo, in die exaltacionis sancte crucis. Testes huius rei sunt strenuui uiri domini Ericus Crummendiik, Detleuus Rixstorp et Laurencius Heesten milites.

Oversættelse

Det gøres bekendt for alle, at grev Henrik af Holsten og Elizabeth hertuginde af Slesvig og grevinde af Holsten på biskop Johannes af Lübecks vegne vidimerer to breve, og endvidere giver afkald på indtægter fra tre holstenske landbebyggelser, som Markvard van Siggem har mageskiftet til kapitlet i Lübeck. Givet og handlet i Slesvig by i Herrens 1410nde år på dagen for det hellige kors' opløftelse. Vidner var herrerne Erik Krummedig, Detlev Rixtorp og Lars Heest