1410. 28. september.


Rådet i Stralsund bevidner en dom angående skipperen Johan Petersson, som var i Skåne med en fragt, som skulle sejles til Reval. I Skåne befandt vor foged, hr. Arnold Poleman, sig. Ham sendte vi besked om, at der var sørøvere på søen og at han skulle sørge for, at vore borgere og hansekøbmændene slap uskadt fra dem. På grund af sørøverne, der lå på søen til skade for hansekøbmændene, og af hensyn til vore borgere prøvede hr. Arnold at få denne skipper til at sejle til Stralsund. Det ville de købmænd, der havde hyret skipperen, ikke gå med til. Det endte med, at hr. Arnold og førnævnte købmænd af denne årsag bragte sagen for de almindelige fogeder i Skåne, hvor sagen fik en retslig afgørelse, således at skipperen skulle sejle til Stralsund.

Udtog efter Bunge

Tekst

Rådet i Stralsund bevidner en dom angående skipperen Johan Petersson, som was vor vracht uppe Schone to segelende to Revele, des was do uppe Schone unse voged, her Arnd Poleman, deme entbode wi, dat dar serovere up der see legen, des he sik vorseen scholde, dat unse borgere und de mene kopman dar van umbeschediget bleven. Dorch der serovere willen, de up deme water legen, deme menen kopman to schaden, und umme unser borger willen bekummerde hern Arnd den sulven schipheren, dat he segelen scholde to dem Sunde, dat wolden de kopman, de den schipheren hadden wunnen, nicht steden. Int dat leste dat her Arnd und de kopman vorscr. quemen dar umme vor de menen vogede uppe Schone und bleven bi en rechtes dar umme, således at skipperen skulle sejle til Stralsund.

Oversættelse

Rådet i Stralsund bevidner en dom angående skipperen Johan Petersson, som var i Skåne med en fragt, som skulle sejles til Reval. I Skåne befandt vor foged, hr. Arnold Poleman, sig. Ham sendte vi besked om, at der var sørøvere på søen og at han skulle sørge for, at vore borgere og hansekøbmændene slap uskadt fra dem. På grund af sørøverne, der lå på søen til skade for hansekøbmændene, og af hensyn til vore borgere prøvede hr. Arnold at få denne skipper til at sejle til Stralsund. Det ville de købmænd, der havde hyret skipperen, ikke gå med til. Det endte med, at hr. Arnold og førnævnte købmænd af denne årsag bragte sagen for de almindelige fogeder i Skåne, hvor sagen fik en retslig afgørelse, således at skipperen skulle sejle til Stralsund.