1410. 1. oktober.


Hr. Erik Thomsen af Vinstrup og hans hustru Inger Pedersdatter skænker skoven Hjemdal ore til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Egregius uir dominus Ericus Tomessun de Winstorp miles ex consensu coniugis sue domine Ingerd Pætherssun donauit monasterio beate Marie de Sora siluam Hemedale ore cum terminis suis et proprietatibus uniuersis preter pratum Liwngtwedh reseruata tamen libera succisione sepilium pro eodem prato duntaxat et scotauit cum obligacione super ap<pro>priacione[1] et disbrigacione sicut est moris ♦ Anno domini 1410 die beati Remigii confessoris. In fauorem huius donacionis habuerunt a monasterio ad dies suos bona.

1. ap<pro>priacione] appriacione, Aa.

Oversættelse

Den udmærkede mand hr. Erik Thomsen af Vinstrup, ridder, skænkede og skødede med sin hustru, fru Inger Pedersdatters, samtykke Sankt Marie kloster i Sorø skoven Hjemdal ore med dens grænseområder og alle tilhørigheder; desforuden[A] engen Lyngtved, dog forbeholdt retten til frit at hugge træ til indhegning fra samme eng, med forpligtelse over hjemmel og frihed, sådan som det er skik. I det Herrens år 1410 på den hellige bekender Remigius' dag. Af velvilje over denne gave har de haft gods af klostret deres levetid ud.

A. dette er oversættelsen af det latinske forholdsord preter, som imidlertid også kan betyde undtagen. Hvis det sidste er tilfældet, må det betyde, at skoven Hjemdal ore er blevet skænket klostret med undtagelse af engen Lyngtved; dog har munkene ret til at hugge træ fra engen.