1410. 10. november. Flensborg


Tideman Sten, rådmand i Lübeck, likviderer brevet, af hvilket det fremgik, at kong Erik skyldte ham 5000 rhinske gylden.

Tekst efter A

Tekst

Wytlik sy allen luden de dessen bref seen oft horen lesen. dat ik her Tydeman Steen bekenne vnde betughe. openbar mit dessen breue dat ik late den breef den ik hebbe van mynes ghenedighen heren des koninghes weghen. van Dennemarken. Sweden. vnde Norweghen. de sprect vp de vyf dusent Rinsche ghuldene. quiit ledich vnde løs. vnde ik noch myne eruen. oft nement van mynre weghen. schulden noch en wyllen. mit deme vorscreuen breue nicht manen in to komenden tiden. ♦ Alle desse vorscreuen stukke loue ik her Tydeman Steen mit mynen eruen. stede vnde vast to holden in ghuden truwen sůnder arghelist oft hulperede. ♦ To tuchnisse der warheit so hebbik myn ingheseghel. mit wyllen vnde wytscop vor dessen bref ghehenghet. de ghegheuen is to Vlensborch na godes burt. dusent iar. cccc. iar vnde dar na in deme teynden iar. ghescreuen vp sancte Mertens aůent. des hilighen bysscopes.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev eller hører det læse, at jeg, hr. Tideman Sten, ved dette brev åbenlyst erklærer og bevidner, at jeg likviderer det brev, som jeg fik af min nådige herre, kongen af Danmark, Sverige og Norge og som omtaler 5000 rhinske gylden. Hverken jeg, mine arvinger eller nogen anden på mine vegne skal eller vil fremover rejse krav mod ham i kraft af førnævnte brev. Alle disse førnævnte artikler lover jeg, hr. Tideman Sten, samt mine arvinger, at overholde i fast og urokkeligt troskab og uden svig eller undskyldninger. Til vidnesbyrd om sandheden har jeg med vilje og vidende hængt mit segl under dette brev, der er givet i Flensborg i det 1410. år efter Guds fødsel. Skrevet dagen før den hellige biskop sankt Mortens dag.