1410. 16. november. Flensborg


Erik 7. af Pommern bekendtgør at være Lene, som havde været Henrik van Aneveldes hustru, skyldig for 1000 lybske mark, som skal betales tilbage til fastelavn i Stralsund i hr. Arnt Polemans hus.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik van godes gnaden koning to Denemarken to Sweden to Norweghen. der Wende vnde der Goten vnde hertoghe to Pomeren bekennen vnde betughen openbar in des<e>me breue vor alle den ghenen. de ene seen horen edder lesen. dat wy vnde vnse eruen vnde nakomelinghe van rechter wytliker schult. schuldich sin. der erliken vrouwen. vrow Lenen. de hern Henrikes wiif van Aneůelde wesen hadde vnde eren rechten eruen dusent lubesche mark. an penninghe. alze to Lubeke vnde to Hamborch. ghenghe vnde gheue is. vnde dar en gutman den anderen mede vol don mach. ane dat hole ghelt. to betalen to vastelauent nv neghest tokomende is. bynnen der stat to deme Stralessunde in her Arnt Pølemans huys. sunder alle arghelist vnde hulperede. de vns vnde vnsen eruen vnde vnsen nakomelinge moghen to vromen komen. vnde der vorbenomden vrow Lenen vnde eren eruen moghen to schaden komen. vnde dit vorbenomde ghelt scal en veleghet vnbekummert ghelt wesen vor als weme. ♦ Alle desse vorscreuen stukke loue wy koning Erik vorbenømd mit vnsen eruen vnde mit vnsen na komelinghe der vorbenomden vrow Lenen vnde eren eruen. in guden truwen stede vnde vast to holden. vnde louen vort to erer vnde erer truwen hant. Hermen van Viten. vnde alle den ghenen de dessen breef hebben mit wyllen der vorbenomden vrow Lenen vnde eren eruen. se sint gheestelik edder werlik. ♦ Des to groter tuchnisse der warheit. so hebbe wy k[oni]ng Erik vorscreuen vnse inghezeghel mit wyllen in rechter wytscop. ghehenghet [an] dessen breef. de screuen vnde gheuen is to Vlensborch na godes bort veerteyn hundert iar. dar na in deme teynde iar. des sundaghes na sancte Merten\

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmark, Sverige og Norge, de Venders og Goters konge og hertug udi Pommern, erklærer og bevidner åbenbart ved dette brev for alle, der ser det eller hører det læse, at vi, vore arvinger og efterkommere med vitterlig ret skylder den hæderlige frue, fru Lene, som var hr. Henrik van Anevelds hustru, og hendes retmæssige arvinger 1000 lybske mark i den møntfod, der er gangbar i Lübeck og Hamburg og hvormed en retskaffen mand kan tilfredsstille sin lige. Hele beløbet skal betales tilbage til næstkommende fastelavn i byen Stralsund i hr. Arnold Polemans hus, uden nogen svig eller undskyldninger, der måtte gavne os og vore arvinger og vore efterkommere og skade førnævnte fru Lene og hendes arvinger. Førnævnte penge skal sikres dem uantastet af alle. Alle disse førnævnte artikler lover vi, førnævnte kong Erik, samt vore arvinger og efterkommere at holde stadigt og fast over for fru Lene og hendes arvinger på tro og love. Vi lover det også over for hendes og hendes tro hånd Herman van Vitzen og alle, der måtte komme i besiddelse af dette brev med fru Lene og hendes arvingers samtykke, de være sig gejstlige eller verdslige. Til stort vidnesbyrd om sandheden har vi, førnævnte kong Erik, frivilligt og ved vor fornufts fulde brug hængt vore segl under dette brev, der er skrevet og givet i Flensborg i det 1410. år efter Guds fødsel søndag efter sankt Mortens aften.