1410. 26. november.


Ærkebiskop Peder Mikkelsen (Kruse) af Lund lover at betale servispenge til kammeret og kollegiet gennem sin prokurator ærkedegnen i Lund Jens Povlsen.

Tekst efter Acta Pont:

Tekst

[Anno primo Johannis XXIII] die 26 nou. uenerabilis uir dominus Johannes Pauli archidiaconus Lugdunensis[1] procurator et procuratorio nomine domini Petri, electi in archiepiscopum Lugdunensem (!) in Dacia, promisit camere apostolice et sacro collegio pro suo communi servitio 4000 fl. de camera et quinque minuta servitia consueta et recognovit in forma, que quidem commune et quinque minuta servitia solvere promisit in festo assumptionis b. Marie virginis proxime futuro et quinque minuta servitia integra in festo resurrectionis domini nostri Jesu Christi etc. proxime et [ie.: post] antedictum festum futurum et recognita similibus festis anno revoluto solvere promisit. Alioquin etc.

1. Lugdunensis] = Lundensis .

Oversættelse

I Johannes d. 23's første år på den 26. dag i november lovede den ærværdige mand hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund og prokurator i hr. Peders navn, udvalgt til ærkebiskop i Lund i Danmark, over for det apostoliske kammer og det hellige kollegium 4000 kammerfloriner for sit commune servitium til kammeret og 5 sædvanlige servitia minuta, hvilke commune og fem af de små servitier han i en akt lovede at betale til nærmest kommende fest for den hellige Marias himmelfart; og han lovede at betale resten af de 5 servitia minuta på festen for Vor Herre Jesu Kristus genopstandelse og så videre nærmest efter førnævnte fest; og det, som han havde erkendt, lovede han at betale til de samme højtidsdage efter et år. I andet fald og så videre.