[1410-1411].


Erik Thomsen, ridder, oplader og afstår rettigheden i en til ham af fru Kirsten Frost pantsat gård til Antvorskov kloster.

Tekst

Erick Thomiszen ridder oplader och affstaar herlighedenn vdj enn gaard thill Anndtuorschouff closter, som hannem af frue Kirsten Fröst war pandtsatt

Oversættelse

Erik Thomsen, ridder, oplader og afstår rettigheden i en til ham af fru Kirsten Frost pantsat gård til Antvorskov kloster