1411. 6. april. Kolding


Klaus von Vitzen erkender at have lånt 1000 lybske mark af dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Ik Clawes van Vytzen ridder bekenne vnde betughe mit mynen eruen openbare in desseme breue dat ik van rechter schuld schuldich byn. myner gnedighen vrowen koninginnen Margareten vnde eren eruen. dusend Lubische mark de se my nu rede geleent hefft to myner beh{oe}ff. in sodaneghen penningen vnd můnte alse nu in Denmarken ghenge vnde gheue synd vnde als een bedderue man deme anderen vulmede duen mach. welke vorscreuenen dusend Lubische mark ik wil vnde scal myner gnedeghen vrowen koninginnen Margareten vorbenomet betalen wan se de vorscreuenen dusend Lubische mark manen vnde hebben wil vnd my erer nicht lengher beiden wil. ♦

Alle desse vorscreuenen stucke loue ik Clawes van Vytzen ridder vorbenomet vnde myne eruen der vorbenomeden koninginnen Margareten vnde eren eruen vnde nakomelingen. stede vnde vast to holdende sunder arch edder lenger togheringe ♦

Vnde to groter[er b]ewaringe alle desser vorscreuenen stucke. so hebbe ik Cla[we]s van Vytzen ridder vorbenomet myn inghesegel mit w[yllen] vnde mit widscop gehenget laten vor dessen breff ♦

Datum Koldinge anno domini millesimo quadringentesimo vndecimo. feria secunda post dominicam palmarum\

Oversættelse

Jeg Klaus von Vitzen, ridder, erkender og bevidner med mine arvinger åbenbart i dette brev, at jeg med ret skyld er min nådige frue, dronning Margrete og hendes arvinger, 1000 lybske mark skyldig, som hun nu beredvilligt har lånt mig til mit behov i sådanne penge og mønt, som nu er gangbare i Danmark, og som den ene retskafne mand gør den anden fyldest med.

Disse førskrevne 1000 mark vil og skal jeg betale min førnævnte nådige frue, dronning Margrete tilbage, når hun forlanger de førskrevne 1000 lybske mark og vil have dem og ikke længere vil vente på dem.

Alle disse førnævnte bestemmelser lover jeg, førnævnte Klaus van Vitzen, ridder, og mine arvinger den førnævnte dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere at holde fast og til stadighed uden svig og forsinkelser.

Og til større sikkerhed for alle disse bestemmelser har jeg, førnævnte Klaus von Vitzen, ridder, med vilje og vidende ladet mit segl hænge for dette brev. Givet i Kolding i Herrens 1411. år på mandagen efter palmesøndag.