1411. 1. maj. Nyköping


Bengt Köningsmark aftræder gods til sin søster Katarina Hemmingsdotter og broderparten af, hvad de måte arve i Sverige. Til yderligere forvisning, skelnen og forvarelse om dette, da beder jeg om ærlige og velbyrdige mænds segl sammen med mit eget, som er... Anders Ingvarsen, høvedsmand på Stockholm... Givet i Nyköping i det Herrens år 1411 på selve Filip og Jakobs dag.

Tekst efter nil