1411. 29. maj. Rom


Paven reserverer et beneficium i Lund, som dog ikke må være et kanonikat og præbende ved domkirken, for præsten Åge Nielsen fra Lunde stift.

Tekst efter Acta Pont. l.l.

Tekst

Achoni Nicolai presbitero Lundensis diocesis ♦ Uite ac morum honestas etcetera ♦ Uolentes itaque... tibi gratiam facere specialem beneficium [fructus si cum cura 20 si sine cura 15 marchas secundum taxationem decime] ad collationem prouisionem presentationem seu quamuis aliam dispositionem archiepiscopi et capituli Lundensium pertinens ... dummodo canonicatus et prebenda ipsius ecclesie non existat si quod uacat uel cum uacauerit (cf. Dipl. Dan. 4 IV 129)) conferendum tibi donationi apostolice reseruamus. ♦

Datum Rome 4. kalendas iunii anno 2 ♦ Simili modo Ciuitatensi et Roskildensi episcopis ac preposito ecclesie Roskildensis.

Oversættelse

Til Åge Nielsen, præst i Lunds stift. Livets og sædernes ærlighed o. s. v. Derfor ønsker vi at udvise dig en særlig gunst og reserverer et beneficium tilhørende Lunds ærkebiskop og kapitlet sammesteds, hvad angår overdragelse, provision, præsentation, eller en hvilken som helst anden disposition, at overdrages dig (med indtægten 20 mark, hvis det er med sjælesorg, 15, hvis uden, ifølge tiendetakseringen), hvis et står ledigt, eller når et vil stå ledigt, når blot det ikke er et kanonikat eller præbende ved denne kirke.

Givet i Rom den 4. dag før kalendas i juni i vort 2. år. På lignende vis til biskopperne af Ciudad og Roskilde og provsten for Roskilde domkirke.