1411. 12. juni. S. Pietro i Rom


Paven befaler biskopperne i Ciudad Rodrigo, Lübeck og Ribe at overdrage kanniken Jens Pedersen i Vestervig provstiet sammesteds, hvortil konventet havde valgt ham.

Tekst efter Acta Pont. l.l.

Tekst

Ciuitatensi et Lubicensi ac Ripensi episcopis ♦ Religionis zelus uite ac morum honestas etcetera ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte Iohannis Petri canonici monasterii sancti Theodgari in Westerwig ordinis sancti Augustini Burglanensis diocesis petitio continebat quod olim prepositura dicti monasterii per liberam resignationem Laurentii Nicolai per eum de illa quam tunc obtinebat in manibus conuentus dicti monasterii sponte factam et per eosdem conuentum ad quos resignationis huiusmodi admissio necnon prepositi ipsius monasterii cum uacat electio de antiqua et approbata ac hactenus pacifice obseruata consuetudine pertineat extra Romanam curiam auctoritate ordinaria admissam uacante prefati conuentus .. eundem Iohannem in eorum et dicti monasterii prepositum concorditer elegerunt ipseque Iohannes electioni huiusmodi illius sibi presentato decreto consentiens eam a Petro episcopo Burglanensi obtinuit auctoritate predicta confirmari in hiis omnibus statutis a iure temporibus obseruatis ipsamque preposituram huiusmodi electionis et confirmationis uigore assecutus illam extunc per quattuor annos et ultra possedit prout possedit pacifice ♦ Cum autem dubitet electionem et confirmationem huiusmodi uiribus non subsistere et ipsa prepositura adhuc uacare noscatur nos uolentes prefato Iohanni gratiam facere specialem fraternitati uestre mandamus quatenus preposituram predictam que curata et dignitas principalis existit fructus 20 marcharum prefato Iohanni auctoritate nostra conferre curetis ♦ Datum Rome secundis ante diem secundum (!) idus iunii anno secundo.

Oversættelse

Til biskopperne i Ciudad Rodrigo, Lübeck og Ribe. Besjælet af tro, livets og sædernes ærlighed og så videre. Da jo en ansøgning er blevet vist os på vegne af Jens Pedersen, kannik i klostret Sankt Theodgar i Vestervig af den hellige Augustins orden i Børglum stift, med følgende indhold, at engang stod nævnte klosteres provsti ledigt, anerkendt uden for den romerske kurie på ordinær myndighed, på grund af Lars Nielsens frie tilbagetrækning af sin person fra dette, som han da fik, overladt frivilligt i hænderne på nævnte klosters konvent, og på grund af samme konvent, til hvem tilladelse til en sådan tilbagetrækning og endvidere valg af selve klostrets provst, når embedet står ledigt, af gammel og godkendt og indtil nu fredeligt anvendt sædvane tilhører, valgte førnævnte konvent i enighed den samme Jens til deres og nævnte klosters provst, og selv samme Jens besad embedet i fire og og besidder det fremdeles fredeligt, indvilligende i valget af ham efter afgørelsen var blevet præsenteret for ham. Han fik det bekræftet af biskop Peder af Børglum på førnævnte myndighed, idet retsbestemmelser og terminer blev overholdt i alt dette, hvorved han opnåede det i kraft af sådant valg og stadfæstelse. Men eftersom man kan tvivle om, at sådant valg og bekræftelse formår at holde kraftfuldt stand, og eftersom selve preposituren vides at stå ledig, ønsker vi at udvise førnævnte Jens en særlig gunstbevisning og overlader Jeres Broderskab, at I skal sørge for overdrage førnævnte prepositur, som er en hoveddignitet forbundet med sjælesorg (takseret til 20 mark) til førnævnte Jens på vor myndighed. Givet i Rom 2. dag før idibus i juni i vort 2. år.