1411. 3. juli.


Præmonstratenserabbeden Peter giver abbeden i Bäckaskog Kloster lov til at vælge en konfessor for en periode på 7 år.

Tekst efter Aa

Tekst

Petrus miseratione diuina Præmonstratensis abbas uenerabili nobis in Christo fratri abbati de Bæchiaschogh nostri Præmonstratensis ordinis salutem et piæ paternitatis affectum ♦ Ut aliquem confessorem ydoneum eligere qui uos a peccatis sibi confessis possit absoluere et aliquem prælatum nostræ religionis in literatura competentem habere recursum qui uobiscum super irregularitate si quam quod absit contraxeritis in casibus duntaxat nobis permissis possit dispensare utque subditos uestros a sententiis excommunicationis absoluere et cum ipsis super irregularitate si quam contraxerint quod absit in casibus duntaxat eciam nobis permissis dispensare ualeatis presentium per tenorem uobis concedimus facultatem præsentibus post septennium minime ualituris ♦ Datum sub sigillo nostro anno domini millesimo quadringentesimo undecimo tertia die mensis Iulii.

Oversættelse

Peter, at Guds miskundhed præmonstratenserabbed hilsen og from faderligheds følelse til os ærværdig broder i Kristus, abbeden i Bäckaskog af vor præmonstratensiske orden. Ved nærværende brevs ordlyd tilstår vi jer ret til: at vælge en passende skriftefader, som kan fri jer jeres for denne tilståede synder; at have en prælat af vor religion, vidende i skriften, som tilflugt, der kan give jer dispensation for irregularitet, hvis I måtte have begået en sådan - det ikke ske - i sager, der ellers kun er tilladt os; og at I kan dispensere jeres undergivne fra ekskommunikationens dom og irregularitet, hvis de måtte have begået en sådan - det ikke ske - også i sager ellers kun tilladt for os, idet dog nærværende brev ikke skal gælde efter 7 år. Givet under vort segl i Herrens 1411de år 3. dag i juli måned.