1411. 20. august. Rom


Paven giver biskop Peder Lykke i Ribe tilladelse til at lade kirkegårde rense og indvie på ny ved en præst; brevet gælder for tre år.

Tekst efter Acta Pont.

Tekst

Petro episcopo Ripensi. ♦ Tue deuotioni benignum impertientes assensum libenter tibi ea concedimus gratiose que tue quietis commodum respicere dinoscuntur. ♦ Cum itaque sicut pro parte tua fuit propositum coram nobis sepe contingat ecclesias et cimiteria tuarum ciuitatis et diocesis per effusionem sanguinis uel seminis uiolari que non potes reconciliare commode per te ipsum nobis supplicasti ut prouidere tibi super hoc .. dignaremur. ♦ Nos itaque .. ut ecclesias et cimiteria supradicta per aliquem sacerdotem idoneum reconciliare ualeas quotiens fuerit oportunum aqua prius per te uel alium antistitem ut moris est benedicta presentium tibi auctoritate concedimus facultatem. ♦ Per hoc autem constitutioni que id precipit per episcopos tantum fieri nullum uolumus imposterum preiudicium generari presentibus post triennium minime ualituris. ♦ Datum Rome 13. kal. septembris anno secundo.

Oversættelse

Peder, biskop i Ribe. Vi tildeler gerne Din Hengivenhed gunstigt samtykke og skænker dig nådigt det, som vides at se hen til din beroligelses fordel. Da det således i vor nærværelse er blevet fremsat på dine vegne, at det ofte sker, at kirker og kirkegårde i din by og dit stift ofte vanhelliges ved udgydelse af blod eller sæd, hvilket du ikke på passende vis selv kan genoprette, har du ansøgt os om, at vi værdiges (at skaffe dig en passende foranstaltning) i denne sag. Således overdrager vi dig i kraft af nærværende skrivelse bemyndigelse, for at det skal være i din magt at genoprette ovennævnte kirker og kirkegårde ved en passende præst, når som helst det synes opportunt, med vend, som først er velsignet af dig eller en anden kirkeforstander, således som det er skik. Men hermed ønsker vi ikke der efterfølgende skal opstå noget afbræk i den ordning, som foreskriver, at dette kun kan udføres af biskopper, idet nærværende skrivelse ikke skal have kraft efter 3 år. Givet i Rom den 13. dag før kalendas i september i vort andet år.