1411. 10. september. Rom


Paven befaler biskopperne i Slesvig og Viborg at modtage bispeeden af biskop Peder Lykke i Ribe.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes etcetera uenerabilibus fratribus Slesuicensi et Wibergensi episcopis salutem etcetera ♦ Cum nos pridem ecclesie Ripensi tunc uacanti de persona uenerabilis fratris nostri Petri episcopi Ripensis nobis et fratribus nostris ob suorum exigentiam meritorum accepta de fratrum eorundem consilio auctoritate apostolica duxerimus pro uidendum proficiendo ipsum eidem Ripensi ecclesie in episcopum et pastorem prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur nos uolentes eiusdem episcopi in illis partibus commorantis parcere laboribus et expensis ne propter hoc cogatur ueniendo ad Romanam curiam personaliter laborare / firmitati uestre presencium auctoritate committimus quatinus uos uel alter uestrum ab eodem episcopo nostra et Romane ecclesie nomine fidelitatis debite solitum recipiatis iuramentum iuxta formam quam sub bulla nostra mittimus interclusam formam autem iuramenti quidem dictus episcopus prestabit nobis de uerbo ad uerbum per eius patentes litteras suo sigillo figuratas per proprium nuncium quam citius destinatum curetis ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto idibus septembris anno secundo.

Oversættelse

Johannes og så videre hilsen og så videre til sine ærværdige brødre biskopperne af Slesvig og Viborg. Da vi tidligere angående vor ærværdige broder Peders, biskop af Ribe, person, der blev billiget af os og vore brødre på grund af hans fortjenesters krav, besluttede på apostolisk myndighed og samme brødres råd at sætte ham som biskop og hyrde i spidsen for samme Ribe domkirke, som det er fuldt beskrevet i vort brev herom, overlader vi på myndighed af nærværende brev Jeres Bestandighed, idet vi ønsker at skåne den i disse egne sig opholdende biskops anstrengelse og udgifter, for at han ikke tvinges til anstrengelsen ved at fremtræde personligt ved den romerske kurie, at I eller én af jer skal modtage den sædvanlige ed om pligtskyldig trofasthed i vort og romerkirkens navn fra samme biskop i overensstemmelse med den form, som vi sender vedføjet under vor bulle. Men I skal se til, at nævnte biskop skaffer os denne edsformular fra ord til andet ved sit åbne, beseglede brev og ved sit eget sendebud, afsendt så hurtigt som muligt. Givet i Rom ved San Pietro den fjerde dag før idus i september i vort andet år.