1411. 22. september. Westminster


Kong Henrik 4. af England meddeler rådmændene i Bergen i Norge, at deres købmænd, som var tilbageholdt i Boston, nu er frigivet og opfordrer dem til at frigive de engelske købmænd, der tilbageholdes i Bergen.

Tekst efter Aa

Tekst

Henricus dei gracia Anglie Francie et dominus Hibernie magne prouidencie uiris proconsulibus consulibus et scabinis ceterisque iudicibus magnifici principis Dacie Norwegie ac Swecie regis filii nostri carissimi apud Northberne residentibus/ salutem. ♦ Cum exorte diu controuersie et magne discordie inter certos mercatores uille nostre de Lenne partes de Northberne predicta mercantiliter uisitantes ex una/ certosque mercatores de Hansa regnum nostrum Anglie modo consimili frequentantes parte ex altera occasione quarundam arrestacionum tam personarum quam bonorum et mercandisarum ac aliorum grauaminum hincinde factorum ad euitandum nostrum uestrumque fastidium quod generari posset ex nimia prolixitate uerborum ad presens omittimus recitare ♦ Set ut deueniamus ad rem comparentibus hodie coram nobis et consilio nostro certis dicte uille nostre mercatoribus ex una necnon Alberto Strode et Swethe van Bent procuratoribus et attornatis communis societatis mercatorum de Hansa in dicto loco de Northberne conuersancium et residencium parte ex altera/ iidem procuratores pro bono pacis hincinde et ut huiusmodi discordie modo quidem amicabili sopiantur tactis per eos sacrosanctis euangeliis iurauerunt ac fideliter promiserunt quod omnes et singuli ligei nostri mercatores Anglici nuper ad instanciam illorum de Hansa in dicto loco de Northberne arrestati ac ibidem de ipsorum et mercandisarum suarum exercicio liberoque transitu prepediti ab arrestacionibus et restriccionibus huiusmodi quibuscumque super ipsis in hac parte factis necnon de omnimodis securitatibus per dictos nostros mercatores Anglicos coram quibuscumque iudicibus ac aliis de consilio dicti regis Dacie etcetera apud Northberne supradictam quacumque ex causa ad instanciam seu procuracionem uel occasione gencium de Hansa predicta inuentis postposito cuiusuis dilacionis incomodo erunt penitus liberati acquietati et exonerati ac integre relaxati ♦ Promiserunt eciam iidem procuratores per eorum sacrum antedictum se omnem diligenciam erga ipsorum socios quoscumque fideliter et pro uiribus impensuros quod omnes et singuli mercatores regni nostri regni Anglie supradictum locum de Northberne de cetero frequentantes adeo suauiter ac amicabiliter erunt inibi successiuis pertractati temporibus quemadmodum ipsi de Hansa per nos uiceuersa desiderant confoueri ♦ Super hiis etenim condicionibus suprascriptis de assensu consilii nostri quandam securitatem duarum milium marcarum in quibus certi nostri ligei mercatores[1] apud sanctum Bothulphum pro illis de Hansa nuper nobis extiterant obligati in thesauraria nostra repositam fecimus penitus relaxari gentibusque de Hansa qui iam a portu de sancto Bothulpho de eorum transitu sunt restricti exinde una cum bonis et mercandisis suis liberam recedendi dedimus facultatem ♦ Que omnia et singula uobis innotescimus per presentes ut circa celerem ac liberam relaxacionem arrestacionum et restriccionum predictorum ligeorum nostrorum ac bonorum et mercandisarum suorum secundum formam et effectum sacramenti et promissionis predictorum cum effectu/ uelitis interponere partes uestras dictos ligeos nostros mercatores ceterosque de ligeancia nostra qui mercandizandi causa dictas partes de Northberne adire uoluerint taliter tamque suauiter ac amicabiliter pertractando et confoueri faciendo sicuti uestrates regnum nostrum pacifice uisitantes ac uisitare uolentes per nos pertractari cupitis et foueri ♦ Datum sub priuato sigillo nostro apud palacium nostrum Westmonasterii uicesimo secundo die septembris anno regni nostri duodecimo.

1. mercatores] tilføjet over linjen, Aa.

Oversættelse

Henrik af Guds nåde Englands og Frankrigs konge og herre til Irland sender hilsen til den glorrige fyrste, kongen af Danmark, Norge og Sverige, vor kære søns omsigtsfulde rådmænd, borgmestre, scabiner og øvrige embedsmænd, som bor i Bergen. Da der længe er opstået stridigheder og store uenigheder mellem visse købmænd fra vor by King's Lynn, som i handels øjemed besøger bergenområdet på den ene side, og visse købmænd fra Hansen, som ofte på lignende måde frekventerer vort rige England på den anden side, på foranledning af visse tilbageholdelser af såvel personer som gods og varer og andre tynger, som er gjort på den ene og anden side, undlader vi for nærværende, for fra vores og jeres hold at undgå modvilje, som kan afstedkommes af overdreven langtrukkenhed, at gengive dette (i brevet). Men, for at vi kan komme til sagen, idet visse købmand fra vor nævnte stad på den ene side, foruden på den anden Albrecht Strode og Sveder v. Bent, fællesforbundet af købmænd, Hansens befuldmægtigede og autoriserede, som har hjemsted og bor på nævnte sted i Bergen, idag er forsamlede foran os og vort råd, har samme befuldmægtigede til bedste for freden på den ene og anden side og for at dennes uenigheder kan neddysses på fordragelig måde, sværget og trofast med hånden på Biblen lovet, at alle vore undersåtter, de engelske købmænd, nylig tilbageholdt på nævnte sted i Bergen på anmodning af disse fra Hansen, og sammesteds forhindret i deres arbejde og frie befordring af deres varer, er blevet fuldstændig frigivet, frikendt og løsladt fra tilbageholdelser og indskrænkninger af enhver art, gjort mod disse i denne sag, foruden fra allehånde garantier, som af hvilken som helst grund er stillet af vore nævnte engelske købmænd foran samtlige dommere og andre fra Danmarks osv. konges råd i ovenfor nævnte Bergen, på begæring, mellemkomst eller foranledning af folkene fra førnævnte Hanse, uagtet ulejligheden af en vis forsinkelse. Samme befuldmægtigede lovede også gennem deres førnævnte hellige ord, at de for deres vedkommende og deres fæller trofast og efter evne vil ofre al flid på, at alle vore købmænd fra vort rige England, som frekventerer ovennævnte sted Bergen og andre steder i kommende tider vil blive behandlet særlig fordrageligt og venligt der, ligesom omvendt samme fra Hansen ønsker at begunstiges hos os. Fremdeles vedrørende disse ovenfor skrevne betingelser har vi med vort råds samtykke ladet eftergive en garanti på 2000 mark, som visse af vore undersåtter, købmændene i Boston for nylig var os skyldige for dem fra Hansen. Og til folkene fra Hansen, som nu er tilbageholdt fra udrejse fra havnen i Boston, har vi efterfølgende givet fri udrejsetilladelse sammen med deres gods og varer. Alt dette underretter vi jer om gennem nærværende brev, for at I med henblik på hurtig og betingelsesløs løsladelse fra førnævnte tilbageholdelser og indskrænkelser af vore undersåtter, gods og deres varer, i overensstemmelse med normen og det hellige formål samt de førnævntes løftes oprigtighed, vil nå til enighed med jeres folk, vore nævnte undersåtter, købmænd og andre fra vort edsforbund, som i handels øjemed ønsker at besøge nævnte område ved Bergen, således såvel gennem fordragelig som venskabelig opførsel og begunstigelse, ligesom I, der fredeligt besøger og vil besøge vort rige, ønsker at behandles og begunstiges af os. Givet under vort private segl i vor slot Westminster 22. september i vort 12. regeringsår.