1411. 26. september. Grimstrup


Kong Eriks skødebrev på gods i Kyse, Vallensved, Stubberup, Øllerup, Lund, Thorstrup, Menstrup, Hyllinge, Øverup, Førslev, Høve og Lindholm.

Tekst efter Aa

Tekst

Ericus rex domine Margarete regine omnes portiones et partes hereditarias in Kiusæ, Walingsweth, Stubberop, Ølnerop, item in 2 curiis in Lund, in 5 curiis in Thorstorp, in Menstorp, in 2 curiis in Hillingæ in 1 curia desolata in Førsløff in 2 curiis in Høwæ in 2 curiis in Lindholm Flakkebecs herreth in curia in Helløffmaglæ sibi per dominam Marinam relictam domini Nicholai Tomesson de Ængegarth militis et Mærden relictam domini Nicholai Hake de Næsby uenditas et scotatas sibique per 4 litteras nostras adiudicatas nullis litteris in contrarium receptis in quorum bonorum possessionem procurator suus et officialis Iohannes Gyrstinge rector suus placiti generalis Selendie nomine suo est introductus per 4 discretos uiros dominos Ericum Tomessen, Iohannem Finkenaw, Herlogum Nielsson, milites, et Thorbernum Iensson armigerum secundum litteras super hiis confectas adiudicamus huic cause perpetuum silentium imponentes ac inhibentes etcetera. ♦ Datum Grimstorp sabbato ante festum Michaelis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Bryms.

Oversættelse

Vi kong Erik tildømmer dronning Margrete alle dele arvegods i Kyse, Vallensved, Stubberup, Øllerup, fremdeles i to gårde i Lund, i fem gårde i Thorstorp, i Menstrup, i to gårde i Hyllinge, i en øde gård i Førslev, i to gårde i Høve, i to gårde i Lindholm, Flakkebjerg herred, i en gård i Herlufmagle, solgt og skødet os gennem fru Maren, ridderen hr. Niels Thomsen af Enggårds efterleverske, og gennem Margrete, hr. Niels Haks efterleverske, ved fire os tildømte breve, uden at have modtaget breve om det modsatte, i hvilket gods' besiddelse Jens Gyrstinge, hans prokurator og official, forstander for Sjællands landsting, i hans navn er blevet indført gennem de fire gode mænd hr. Erik Thomsen, hr. Jens Finkenoge, hr. Herlug Nielsen, riddere og Torben Jensen, væbner, i overensstemmelse med det brev, der er affattet vedrørerende dette, idet vi pålægger evig tavshed om denne sag og forbyder og så videre. Givet i Grimstrup lørdag før Mikkelsdag under vort rettertingssegl med Jens Brims som vidne.