1411. 1. november. Wismar


Hanseudsendingene i Wismar meddeler Hansestæderne, at der er indløbet adskillige klager fra de hanseatiske købmænd og stæder, om hvordan den samme købmand i mange lande er blevet forurettet svært og smerteligt på trods af deres privilegier med strandhugst, med dårlig mønt og mange andre sager; og hvordan han fremdeles bliver skadet på liv og gods både til vands og til lands af alle og enhver i England, i Skåne og andre steder på trods af deres privilegier på alle mådert, så at vi frygter, der ikke kan foranstaltes nogen forholdsregler eller forordninger herimod, og at Hansen vil gå til grunde, hvilket dog vil være til fordærvelig skade overalt, så vi bliver nødt til at forsøge, om vi kan afvende det. Derfor anmoder man indstændigt hansestæderne om at deltage i et kommende møde i Lüneburg d. 10. april angående disse forhold.

Tekst efter nil

Tekst

Hanseudsendingene i Wismar meddeler Hansestæderne, at der er indløbet adskillige klager fra de hanseatiske købmænd og stæder, om wo swarliken unde iamerliken de zulve copman in vele landen vorunrechtet wert boven ere privilegien mit zeevunden mit quader munte unde vele mer anderen saken unde vordan beschediget wert an lyve unde an gude beyde an lande unde to watere van alsweme vortmer vorweldiget wert in Engelland uppe Schone unde anderswor b{oe}ven ire privilegien unterdrucket wert in aller wegen dat wi v{ue}rchten weret dat dar nene remedia unde ordinancien iegen maket wurden dat de hense to nichte schole werden dat doch vorderfflik sake schade al umbe were dat wi doch node zegen wen wy dat keren konden. Derfor anmoder man indstændigt hansestæderne om at deltage i et kommende møde i Lüneburg d. 10. april angående disse forhold.

Oversættelse

Hanseudsendingene i Wismar meddeler Hansestæderne, at der er indløbet adskillige klager fra de hanseatiske købmænd og stæder, om hvordan den samme købmand i mange lande er blevet forurettet svært og smerteligt på trods af deres privilegier med strandhugst, med dårlig mønt og mange andre sager; og hvordan han fremdeles bliver skadet på liv og gods både til vands og til lands af alle og enhver i England, i Skåne og andre steder på trods af deres privilegier på alle mådert, så at vi frygter, der ikke kan foranstaltes nogen forholdsregler eller forordninger herimod, og at Hansen vil gå til grunde, hvilket dog vil være til fordærvelig skade overalt, så vi bliver nødt til at forsøge, om vi kan afvende det. Derfor anmoder man indstændigt hansestæderne om at deltage i et kommende møde i Lüneburg d. 10. april angående disse forhold.